Gudstjenester

Gudstjenester

Kirkebil for sognets borgere...

Bor du i sognet og har svært ved selv at komme frem, er det muligt at bestille kirkebil til den sidste gudstjeneste i hver måned og til de søndage hvor der er kirkefrokost.

 

Du bestiller kirkebilen ved at ringe til Vejle Taxa tlf. 70 20 12 22 og sige at du gerne vil bestille KIRKEBIL og så fortælle hvorfra og hvortil.

Det koster kr. 35,- pr. vej og du betaler til kirketjeneren.

 

FEBRUAR

Indsamlingsliste februar - Samvirkende Menighedsplejere

 

søndag den 24. februar kl. 10.30

Seksagesima søndag v/Sarah Dedieu

Kirkekaffe efter gudstjenesten

 

torsdag den 28. februar kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

MARTS

Indsamlingsliste marts - Folkekirkens Nødhjælp

 

søndag den 3. marts kl. 10.30

Fastelavn søndag v/Lisbeth Frøkjær Smed

Familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller til alle i Johanneshuset

 

tirsdag den 5. marts kl. 19.30

Meditativ aftenkirke v/Sarah Dedieu

 

søndag den 10. marts kl. 10.30

1. søndag i fasten v/Anders Michael Grønfeldt

 

søndag den 17. marts kl. 10.30

2. søndag i fasten v/Sarah Dedieu

 

søndag den 24. marts kl. 10.30

3. søndag i fasten v/Lisbeth Frøkjær Smed

Kirkefrokost i Johanneshuset

 

torsdag den 28. marts kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

søndag den 31. marts kl. 10.30

Midfaste søndag v/Sarah Dedieu

Kirkekaffe efter gudstjenesten

 

APRIL

Indsamlingsliste april - Sct. Johannes Sogns Arbejde

 

søndag den 7. april kl. 10.30

Mariæ Bebudelse v/Dorte Volck Paulsen

 

søndag den 14. april kl. 10.30

Palmesøndag v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

torsdag den 18. april kl. 17.00

Skærtorsdag v/Sarah Dedieu

Fællesspisning i Johanneshuset efter gudstjenesten

 

fredag den 19. april kl. 10.30

Langfredag v/Dorte Volck Paulsen

 

søndag den 21. april kl. 10.30

Påskedag v/Dorte Volck Paulsen

 

mandag den 22. april kl. 19.00

2. Påskedag v/Lisbeth Frøkjær Smed

Aftengudstjeneste

 

torsdag den 25. april kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

søndag den 28. april kl. 10.30

1. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed

Konfirmation

 

MAJ

Indsamlingsliste maj - Sct. Maria Hospicecenter

 

søndag den 5. maj kl. 10.30

2. søndag efter Påske v/Sarah Dedieu

 

søndag den 12. maj kl. 10.30

3. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

fredag den 17. maj kl. 10.30

Bededag v/Sarah Dedieu

 

søndag den 19. maj kl. 10.30

4. søndag efter Påske v/Dorte Volck Paulsen

Kirkefrokost i Johanneshuset

 

torsdag den 23. maj kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

søndag den 26. maj kl. 10.30

5. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

 

torsdag den 30. maj kl. 19.00

Kristi Himmefart v/Dorte Volck Paulsen

Aftengudstjeneste

 

JUNI

Indsamlingsliste juni - Danske Sømands- og Udlandskirker

 

søndag den 2. juni kl. 10.30

6. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

søndag den 9. juni kl. 10.30

Pinsedag v/Sarah Dedieu

 

mandag den 10. juni kl. 11.00

Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

søndag den 16. juni kl. 10.30

Trinitatis søndag v/Lisbeth Frøkjær Smed

Kirkefrokost i Johanneshuset

 

søndag den 23. juni kl. 10.30

1. søndag efter Trinitatis v/Dorte Volck Paulsen

 

torsdag den 25. juni kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

søndag den 30. juni kl. 10.30

2. søndag efter Trinitatis v/Lisbeth Frøkjær Smed

Kirkekaffe efter gudstjenesten

 

JULI

Indsamlingsliste juli - Kirkens Korshær

 

torsdag den 27. juni kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Dorte Volck Paulsen

 

AUGUST

Indsamlingsliste august - Sct. Johannes Sogns Arbejde

 

torsdag den 25. juli kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

SEPTEMBER

Indsamlingsliste september - KFUM's Sociale Arbejde

 

torsdag den 26. september kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

 

OKTOBER

Indsamlingsliste oktober - Sct. Johannes Sogns Arbejde

 

torsdag den 31. oktober kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

 

NOVEMBER

Indsamlingsliste november - Jul i Fællesskab

 

torsdag den 28. november kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed

 

 

DECEMBER

Indsamlingsliste december - Sct. Johannes Sogns Arbejde/julehjælp

Indsamlingsliste 24. december - Børnesagens Fællesråd

 

 

JANUAR

 

 

 

FEBRUAR