Gudstjenester

Gudstjenester

Kirkebil for sognets borgere...

Bor du i sognet og har svært ved selv at komme frem, er det muligt at bestille kirkebil til den sidste gudstjeneste i hver måned og til de søndage hvor der er kirkefrokost.


Du bestiller kirkebilen ved at ringe til Vejle Taxa tlf. 70 20 12 22 og sige at du gerne vil bestille KIRKEBIL og så fortælle hvorfra og hvortil.

Det koster kr. 35,- pr. vej og du betaler til kirketjeneren.


APRIL

Indsamlingsliste april - Sct. Johannes Sogns Arbejde


torsdag den 25. april kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed


søndag den 28. april kl. 10.30

1. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed

Konfirmation


MAJ

Indsamlingsliste maj - Sct. Maria Hospicecenter


søndag den 5. maj kl. 10.30

2. søndag efter Påske v/Sarah Dedieu


Tirsdag den 7. maj kl. 19.30

Mediativ aftenkirke


søndag den 12. maj kl. 10.30

3. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed


fredag den 17. maj kl. 10.30

Bededag v/Sarah Dedieu


søndag den 19. maj kl. 10.30

4. søndag efter Påske v/Dorte Volck Paulsen

Kirkefrokost i Johanneshuset


torsdag den 23. maj kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed


søndag den 26. maj kl. 10.30

5. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smedtorsdag den 30. maj kl. 19.00

Kristi Himmefart v/Dorte Volck Paulsen

Aftengudstjeneste


JUNI

Indsamlingsliste juni - Danske Sømands- og Udlandskirker


søndag den 2. juni kl. 10.30

6. søndag efter Påske v/Lisbeth Frøkjær Smed


søndag den 9. juni kl. 10.30

Pinsedag v/Sarah Dedieu
Familiegudstjeneste hvor minikonfirmander deltager


mandag den 10. juni kl. 11.00

Fællesgudstjeneste i Skyttehushaven v/Lisbeth Frøkjær Smed


søndag den 16. juni kl. 10.30

Trinitatis søndag v/Lisbeth Frøkjær Smed

Kirkefrokost i Johanneshuset


søndag den 23. juni kl. 10.30

1. søndag efter Trinitatis v/Dorte Volck Paulsen


torsdag den 25. juni  kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed


søndag den 30. juni kl. 10.30

2. søndag efter Trinitatis v/Lisbeth Frøkjær Smed

Kirkekaffe efter gudstjenesten


JULI

Indsamlingsliste juli - Kirkens Korshær


torsdag den 27. juni kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Dorte Volck Paulsen


AUGUST

Indsamlingsliste august - Sct. Johannes Sogns Arbejde


torsdag den 25. juli kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed


SEPTEMBER

Indsamlingsliste september - KFUM's Sociale Arbejde


torsdag den 26. september kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær SmedOKTOBER

Indsamlingsliste oktober - Sct. Johannes Sogns Arbejde


torsdag den 31. oktober kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær SmedNOVEMBER

Indsamlingsliste november - Jul i Fællesskab


torsdag den 28. november kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær SmedDECEMBER

Indsamlingsliste december - Sct. Johannes Sogns Arbejde/julehjælp

Indsamlingsliste 24. december - Børnesagens FællesrådJANUAR
FEBRUAR