Salmer til gudstjenesten

Salmer til Gudstjenesten

Hør melodien: Den danske salmebog online

Hør melodien: 100 Salmer

________________________________________________søndag den 30. juni kl. 10.30

2. søndag efter Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed

DDS 748 Nu vågne alle Guds fugle små

DDS 318 Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige

DDS 289 Nu bede vi den Helligånd

100 Salmer 807 Den lange lyse sommerdag

100 Salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

DDS 29 Spænd over os dit himmelsejl

_________________________________________________


søndag den 23. juni kl. 10.30

1. søndag efter Trinitatis
v/Dorte Volck Paulsen

DDS 725 Det dufter lysegrønt af græs

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under vers 1-3

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under vers 4-6

DDS 696 Kærlighed er lysets kilde

DDS 330 Du, som ud af intet skabte

DDS 522 Nåden er din dagligdag

_________________________________________________


søndag den 16. juni kl. 10.30

Trinitatis søndag
v/Lisbeth Frøkjær Smed

DDS 747 Lysets engel går med glans

100 Salmer 840 Velsign mit barn, du kære Gud

DDS 582 At tro er at komme til det, der er større

100 Salmer 806 Nu er det Åndens lyse tid

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue 

DDS 725 Det dufter lysegrønt af græs

_________________________________________________


søndag den 9. juni kl. 10.30

Pinsedag 
v/Sarah Dedieu

DDS 290 I al sin glans nu stråler solen
DDS 29 Spænd over os dit himmelsejl
DDS 282 Apostlene sad i Jerusalem
DDS 289 
Nu bede vi den Helligånd

DDS 439 O, du Guds lam
DDS 331 Uberørt af byens travlhed

100 Salmer 806 Nu er det Åndens lyse tid

_________________________________________________


søndag den 2. juni kl. 10.30

6. søndag efter Påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed

DDS 330 Du, som ud af intet skabte
DDS 332
På Jerusalem det ny
DDS 313
Kom, regn af det høje!
DDS 294 
Talsmand, som på jorderige
DDS 251
Jesus, himmelfaren 

100 Salmer 806 Nu er det Åndens lyse tid

_________________________________________________


torsdag den 30. maj kl. 19.00

Kristi Himmefart
v/Dorte Volck Paulsen

DDS 392 Himlene Herre

DDS 251 Jesus Himmelfaren

DDS 259 Din Himmelkrone

DDS 370 Menneske din egen magt

DDS 775 Der står et slot

_________________________________________________


søndag den 26. maj kl. 10.30

5. søndag efter Påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed

DDS 743 Nu rinder solen op 

DDS 636 Midt i alt det meningsløse

DDS 584 Beder, og I skulle få
DDS 588 Herre, gør mit liv til bøn

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue 

100 salmer 805 Når æbletræets hvide gren

_________________________________________________


søndag den 19. maj kl. 10.30

4. søndag efter Påske
v/Dorte Volck Paulsen

DDS 749 I Østen stiger solen op

DDS 338 Var Gud ej med os

DDS 249 Hvad er det at møde

DDS 487 Nu fryde sig

100 salmer 805 Når æbletræets hvide gren

_________________________________________________


fredag den 17. maj kl. 10.30

Bededag
v/Sarah Dedieu

DDS 722 Nu blomstertiden kommer
DDS 6 
Dig være, mildeste Gud fader
DDS 313 
Kom regn af det høje
DDS 523 
Min nåde er dig nok 
100 salmer 876 Barmhjertige Gud
100 salmer 805 Når æbletræets hvide gren

_________________________________________________

søndag den 12. maj kl. 10.30

3. søndag efter Påske 
v/Lisbeth Frøkjær Smed

DDS 227 Som den gyldne sol frembryder

DDS 644 Aldrig er jeg uden våde

DDS 678 Guds fred er glæden i dit sind 

100 salmer 846 To tusind år blev skjult i mørket

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue 

100 salmer 805 Når æbletræets hvide gren 

_________________________________________________

søndag den 5. maj kl. 10.30
2. søndag efter påske
v/Sarah Dedieu

DDS 721 Frydeligt med jubelkor
100 salmer 844 Med favnen fuld af kærlighed
DDS 51
Jeg er i Herrens hænder
DDS 613 Herre du vandrer forsoningens vej
DDS 477 Som korn fra mange marker
100 salmer 805 
Når æbletræets hvide gren

_________________________________________________

mandag den 22. april kl. 19.00

2. Påskedag 

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 222 Opstanden er den Herre Krist

100 salmer 828 Det er påske! Alting springer ud

100 salmer 829 Opstandelsen er lige her

DDS 249 Hvad er det at møde den opstandne mester

DDS 786 Nu går solen sin vej


________________________________________________søndag den 21. april kl. 10.30

Påskedag

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 408 Nu ringer alle klokker

DDS 236 Påskeblomst hvad vil du her

100 salmer 828 Det er påske! Alting springer ud

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven

DDS 240 Dig være ære, Herre over dødens magt


________________________________________________fredag den 19. april kl. 10.30

Langfredag

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 201 Det hellige kors, vor Herre selv bar

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner

DDS 187 Rettens spir det alt er knækket

DDS 193 O hoved, højt forhånet

DDS 197 Min Gud, min Gud - hvorfor har du forladt mig

DDS 217 Min Jesus lad mit hjerte få


________________________________________________torsdag den 18. april kl. 17.00

Skærtorsdag

v/Sarah Dedieu


DDS 180 Hører til, I høje himle

100 Salmer 883 Fortæl dine børn (På vej mod Guds land) 

DDS  476 Kornet som dør i jorden

100 Salmer 846 To tusind år blev skjult i mørket

100 Salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 Salmer 803 Maria snart er det forår


________________________________________________søndag den 14. april kl. 10.30

Palmesøndag

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 176 Se, hvor nu Jesus træder

DDS 177 Kom, sandheds konge, Kristus, kom,

DDS 57 Herre, fordi du ikke lod guddomskraft

DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner!

100 Salmer 827 Jeg kender dit ansigt på korset


________________________________________________søndag den 7. april kl. 10.30

Mariæ Bebudelse

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 71 Nu kom der bud fra englekor

DDS 23 Hvor Gud mig fører

DDS 675 Gud vi er i gode hænder

DDS 73 Vi synger med Maria

DDS 745 Vågn op og slå på dine strenge


________________________________________________søndag den 31. marts kl. 10.30

Midfaste søndag

v/Sarah Dedieu


DDS 31 Til himlene rækker din miskundhed gud

DDS 634 Du ved det nok, mit hjerte

100 Salmer 844 Med favnen fuld af kærlighed

DDS 298 Helligånden trindt på jord

DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

DDS 466 Vor Herres Jesu mindefest v. 8-10 

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________søndag den 24. marts kl. 10.30

3. søndag i fasten 

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 413 Vi kommer, Herre, til dig ind

Lysets utålmodighed - 165 salmer 55 En som Moses

DDS 481 Løgnens fader vi forsage

DDS 675 Gud, vi er i gode hænder

DDS 634 Du ved det nok, mit hjerte

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________søndag den 17. marts kl. 10.30

2. søndag i fasten

v/Sarah Dedieu


DDS 753 Gud, du, som lyset og dagen oplod

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under

DDS 308 Helligånd, vor sorg du slukke

DDS 158 Kvindelil! din tro er stor

DDS 38 På alle dine veje

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________søndag den 10. marts kl. 10.30

1. søndag i fasten

v/Anders Michael Grønfeldt


DDS 753 Frydeligt med jubelkor

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under

DDS 634 Du ved det nok, mit hjerte

DDS 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

DDS 69 Du fødtes på jord

DDS 624 Gud er Gud, før jorden skabtes


________________________________________________søndag den 3. marts kl. 10.30

Fastelavn søndag

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 721 Vi kommer til din kirke, Gud

DDS 441 Alle mine kilder skal være hos dig

DDS 70 Du kom til vor runde jord

DDS 68 Se, hvilket menneske

DDS 29 Spænd over os dit himmelsejl


______________________________________________søndag den 24. februar kl. 10.30

Seksagesima søndag

v/Sarah Dedieu


DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

DDS 448 Fyldt af glæde

DDS 400 Så vældig det mødte

DDS 313 Kom regn af det høje

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger

DDS 721 Frydeligt med jubelkor


______________________________________________søndag den 17. februar kl. 10.30

Septuagesima søndag

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 30 Op, alle, som på jorden bor

DDS 518 På Guds nåde

DDS 658 Når jeg er træt og trist, når modet svigter

DDS 439 O du Guds Lam! med korsets skam

DDS 752 Morgenstund har guld i mund

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


______________________________________________søndag den 10. februar kl. 10.30

Sidste søndag efter Hellig 3 Konger

v/Sarah Dedieu


DDS 755 Gud ske lov for nattero

100 Salmer 844 Med favnen fuld af kærlighed

DDS 441 Alle mine kilder skal være hos dig

DDS 54 Hvad mener I om Kristus?

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger

DDS 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære


______________________________________________


søndag den 3. februar kl. 10.30

4. søndag efter søndag efter Hellig 3 Konger 

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 557 Her vil ties, her vil bies

DDS 298 Helligånden trindt på jord

DDS 14 Tænk, at livet koster livet

DDS 155 Godt og ondt i lys og mørke

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger
søndag den 3. februar kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 786 Nu går solen sin vej

DDS 557 Her vil ties, her vil bies

DDS 155 Godt og ondt i lys og mørke

DDS 775 Der står et slot i vesterled


______________________________________________


Sønden 27. januarkl. 10.30

3. søndag efter Hellig 3 Konger

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 79 Stat op i gry, min Gud, stat op!

DDS 66 Lyslevende fra Himmerig

DDS 418 Herre Jesus, kom at røre

DDS 68 Se, hvilket menneske

DDS 439 O du Guds lam!

DDS 52 Du, Herre Krist

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger


______________________________________________


søndag den 20. januarkl. 10.30

2. søndag efter Hellig 3 Konger

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

DDS 22 Gådefuld er du, vor Gud

DDS 289 Nu bede vi den Helligånd

DDS 319 Vidunderligst af alt på jord

DDS 439 O du Guds Lam! med korsets skam

DDS 321 O kristelighed

DDS 70 Du kom til vor runde jord


________________________________________________


sødag den 13. januar kl. 10.30

1. søndag efter Hellig 3 Konger

v/Sarah Dedieu


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 324 Dig rummer ej himle

DDS 335 Flammerne er mange

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger

DDS 476 Kornet som dør i jorden

DDS 392 Himlene Herre


________________________________________________


søndag 6. januar kl. 14.00

Hellig 3 Konger søndag

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 391 Dit ord, o Gud, som duggen kvæger

DDS 362 Gør dig nu rede, kristenhed

DDS 136 Dejlig er den himmel blå

DDS 98 Det var ikke en nat som de andre

DDS 138 De hellig tre konger så hjertensglad


________________________________________________


tirsdag den 1. januar kl. 16.00

Nytårsdag

v/Sarah Dedieu


DDS 712 Vær velkommen

DDS 717 I går var hveden moden

DDS 58 Jesus! Frelser og befrier

100 Salmer 800 Det var så forunderligt klart i nat

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

DDS 2 Lover den Herre


________________________________________________


onsdag den 26. december kl. 10.30

2. juledag

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 103 Barn Jesus i en krybbe lå

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under

100 Salmer 839 Sov du lille, sov nu godt (melodi: Juletræet med sin pynt)

DDS 129 Julebuddet til dem, der bygge

DDS 122 Den yndigste rose er funden

DDS 439 O du Guds Lam

DDS 114 Hjerte, løft din glædes vinger


________________________________________________


tirsdag den 25. december kl. 10.30

Juledag

v/Sarah Dedieu


DDS 99 Velkommen igen Guds engle små

DDS 112 Kom alle kristne

DDS 98 Det var ikke en nat som de andre

100 Salmer 811 Det mørkner om menneskebyer

DDS 119 Julen har bragt velsignet bud

DDS 111 Hør, hvor englesangen toner


________________________________________________


mandag den 24. december kl. 14.30

Juleaften 

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 94   Det kimer nu til julefest

DDS 103 Barn Jesus i en krybbe lå

DDS 104 Et barn er født i Betlehem

DDS 119 Julen har bragt velsignet bud

DDS 121 Dejlig er jorden
mandag den 24. december kl. 16.00

Juleaften

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 94   Det kimer nu til julefest

DDS 103 Barn Jesus i en krybbe lå

DDS 104 Et barn er født i Betlehem

DDS 119 Julen har bragt velsignet bud

DDS 121 Dejlig er jorden


________________________________________________


søndag den 23. december kl. 16.00

4. søndag i advent

v/Sarah Dedieu


DDS 117 En rose så jeg skyde

DDS 87   Det første lys er Ordet

DDS 112 Kom, alle kristne

100 Salmer 811 Det mørkner om menneskebyer

DDS 94   Det kimer nu til julefest


________________________________________________

søndag den 16. december kl. 10.30

3. søndag i advent 

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 773 Skyerne gråner, og løvet falder

DDS 78   Blomstre som en rosengård

DDS 117 En rose så jeg skyde

DDS 114 Hjerte, løft din glædes vinger

DDS 439 O du Guds Lam! med korsets skam

               Hvad er det, der gør jul til noget særligt


________________________________________________


søndag den 9. december kl. 10.30

2. søndag i advent

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 78   Blomstre som en rosengård

DDS 70   Du kom til vor runde jord

DDS 270 Luk øjne op, o kristenhed

DDS 274 Rejs op dit hoved, al kristenhed

DDS 90   Op, glædes alle, glædes nu


________________________________________________


søndag den 2. december kl. 10.30

1. søndag i advent 

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 84   Gør døren høj, gør porten vid

DDS 87   Det første lys er Ordet

DDS 86   Hvorledes skal jeg møde

100 Salmer 811 Det mørkner om menneskebyer

DDS 439 O du Guds Lam! med korsets skam

DDS 752 Morgenstund har guld i mund

DDS 74   Vær velkommen, Herrens år
søndag den 2. december kl. 16.00

Andagt i kirken og juletræstænding 

v/Sarah Dedieu


100 Salmer 811 Det mørkner om menneskebyer

DDS 87   Det første lys er ordet talt af Gud

DDS 74   Vær velkommen Herrens år

100 Salme 824 Nu tændes tusind julelys


________________________________________________


søndag den 25. november kl. 10.30

Sidste søndag i kirkeåret

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 732 Dybt hælder året

DDS 448 Fyldt af glæde

DDS 674 Sov sødt barnlille

DDS 277 Herre når din time kommer

DDS 431 Herre Kristus dig til ære


________________________________________________


søndag den 18. november kl. 10.30

25. søndag efter trinitatis

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 754 Se nu stiger solen

100 Salmer 840 Velsign mit barn, du kære Gud

DDS 449 Vor Herre tar de små i favn

DDS 52  Du, Herre Krist

DDS 69   Du fødtes på jord

100 Salmer 812 November går tungt gennem byen


________________________________________________


søndag den 11. november kl. 10.30

24. søndag efter trinitatis

v/Sarah Dedieu


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 426 Fred til bod for bittert savn

100 Salmer 812 November går tungt gennem byen

DDS 613 Herre du vandrer forsoningens vej

DDS 752 Gå da frit enhver til sit

100 Salmer 862 Gå i mørket med lyset


________________________________________________


søndag den 4. november kl. 10.30

Alle Helgens Dag 

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 732 Dybt hælder året i sin gang

100 Salmer 837  Dagen blir så kort ved Allehelgen

DDS 571 Den store hvide flok vi se

DDS 518 På Guds nåde i al våde

DDS 473 Dit minde skal, o Jesus, stå

100 Salmer 812 November går tungt gennem byen


________________________________________________


søndag den 4. november kl. 16.30

Alle Helgens gudstjeneste med navneoplæsning

v/Lisbeth Frøkjær Smed og Sarah Dedieu


DDS 785 Tunge, mørke natteskyer

DDS 571 Den store hvide flok vi se

100 Salmer 837  Dagen blir så kort ved Allehelgen

DDS 787 Du, som har tændt millioner af stjerner


________________________________________________


søndag den 28. oktober kl. 10.30

22. søndag efter trinitatis  

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 729 Nu falmer skoven trindt om land

DDS 375 Alt står i Guds faderhånd

DDS 13  Måne og sol

DDS 331 Uberørt af byens travlhed

DDS 752 Gå da frit enhver til sit

DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl


________________________________________________


søndag den 21. oktober kl. 10.30

21. søndag efter trinitatis

v/Sarah Dedieu


DDS 743 Nu rinder solen op

100 Salmer 876 Barmhjertige Gud  

DDS 308 Helligånd vor sorg du slukke

DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

DDS 752 Gå da frit enhver til sit

DDS 731 Nu står der skum fra bølgetop


________________________________________________


søndag den 14. oktober kl. 10.30

20. søndag efter trinitatis 

v/Lisbeth Frøkjær Smed 


DDS 743 Nu rinder solen op

DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

100 Salmer 892 - Troen er ikke en klippe

DDS 492 Guds igenfødte, ny-levende sjæle

DDS 439 O du Guds Lam!

DDS 752 Morgenstund har guld i mund

DDS 731 Nu står der skum fra bølgetop


________________________________________________


søndag den 7. oktober kl. 10.30

19. søndag efter trinitatis

v/Dorte Volck Paulsen


DDS 729 Nu falmer skoven trindt om land

DDS 300 Kom sandhedsånd og vidne giv

DDS 414 Den Mægtige finder vi ikke

DDS   54 Hvad mener I om Kristus

DDS 321 O kristelighed

DDS 731 Nu står der skum fra bølgetop


________________________________________________


søndag den 30. september kl. 10.30

18. søndag efter trinitatis

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 15  Op, al den ting, som Gud har gjort

100 Salmer 840 - Velsign mit barn du kære Gud

DDS 674 Sov sødt, barnlille

DDS 368 Vintræ og grene og frugt hører sammen

DDS 752 Morgenstund har guld i mund

100 Salmer 808 - Fra vest står blæsten


________________________________________________


søndag den 23. september kl. 10.30

17. søndag efter trinitatis

v/Sarah Dedieu


DDS 729 Nu falmer skoven trindt om land

DDS 730 Vi pløjed og vi så'de   

DDS 683 Den nåde, som vor Gud har gjort 

DDS 320 Midt iblandt os er Guds rige

DDS 752 Morgenstund har guld i mund

100 Salmer 808 - Fra vest står blæsten


________________________________________________