Musik i Kirken

Musik i Kirken

 

Søndag den 9. december kl. 16.00

De ni Læsninger

 

Kantoriet og drengekoret medvirker

 

De ni læsninger, gudstjenesteform, hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen læses op - af præsten eller medlemmer af menigheden - afbrudt af fællessang, korsang og forskellige former for musikfremførelse.

Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel.

De ni læsninger har vundet indpas i den danske folkekirke siden slutningen af 1900-tallet og afholdes i adventstiden.

 

De ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, Festival of Nine Lessons and Carols, der går tilbage til julen 1880 og senere har spredt sig til kirker i hele verden. Særlig kendt er gudstjenesten i King's College Chapel i Cambridge, der siden 1918 er blevet afholdt hver juleaften med deltagelse af det berømte kor King's College Choir. Fra 1928 er den blevet radiotransmitteret til store dele af verden.

kilde: GYLDENDAL DEN STOR DANSKE

 

Liturg: Dorte Volk Paulsen