Sogne eftermiddag

Sogneeftermiddag

 

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00

 

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

 

 

Onsdag den 14. november

En slentretur gennem Vejles kirkehistorie

v/tidl. sognepræst Birgitte Arffmann

 

Tidligere sognepræst i Sct. Nicolai sogn, Birgitte Arffmann, forlod sit embede i sommeren 2013 for at skrive den bog, der udkom i foråret om:

Kirkerne i Vadestedet. En slentretur gennem Vejles kirkehistorie”.

 

Birgitte Arffmann vil fortælle om det kirkelige liv i Vejle fra middelalderen, hvor kirken og klosteret fyldte meget i den lille by og videre til reformation og renæssance, fattigdom og stilstand i 1600 og 1700-tallet, indtil der kom industri til byen, så den langsomt udviklede sig til den by, vi kender i dag.

 

Vi skal høre om dem, der udvandrede, om de mange frikirkefolk, der kom til byen, om grundtvigianere og missionsfolk, om kirkebyggeri og om hele den livlige kirkelige mangfoldighed, der stadig præger byens kirkelige liv den dag i dag.

 

 

Onsdag den 5. december

Præst på gaden v/Signe Toft

Hvad det vil sige at være kirke på gaden?

Hvad betyder julen og hvordan fejres den?

 

Signe Toft fortæller om sit arbejde som diakoni- og korshærspræst i Vejle Provsti.

 

I daglig tale er hun gadepræst. Hun færdes blandt byens marginaliserede, socialt udsatte, misbrugere psykisk sårbare og hjemløse – og laver kirke der, hvor ingen andre er.

 

Signe Toft fortæller om livet på gaden, om lyspunkter og mørke nedture. Hvad det vil sige at møde mennesker i øjenhøjde, også når de ligger ned.

 

Kom og hør, hvad det betyder, når kirken rykker ud at sine vante rammer, for at udleve kristendommens vigtigste kerneværdi i praksis: næstekærlighed.