Sogne eftermiddag

Sogneeftermiddag


Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00


Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.


onsdag den 14. august


                                Humoren, alvoren og sprogets musik i Benny Andersens forfatterskab
                                - om at se det store i det små...


                               v/Doris Tiedemann, forhenværende præst i Balle Valgmenighed og

                               Løget, Sct. Nicolai Sogn.

                               Benny Andersen er ikke iblandt os mere, men vi har alt det han skrev, vi har                                   hans digte og hans sange.
                               Det skal vi dykke ned i denne eftermiddag, hvor vi også vil synge mange af                                     hans sange  onsdag den 11. september


                                         Om at gå på vandet
                                         v/Anne og Knud Erik Serup

                                         Fortællinger om at gå på vandet fascinerer.
                                         Også vi moderne mennesker drømmer om det.
                                         Flydende pontoner er vores løsning på det – takket være kunstnere og                                           ingeniører.
                               
                                         Anne og Knud Erik Serup fortæller om fascinationen ved at følge                                                     kunstnerparret Christo og Jeanne-Claude, bl.a. ved at besøge 

                                         ’La Passerella’ i Norditalien og ’The Mastaba’ i London.

                                         Den første øjenåbner var en stor, retrospektiv udstillingi Berlin.


________________________________________________________________________________


Onsdag den 9. oktober 


                                Hverdagen gennem en rød næse –
                                foredrag om en hospitalsklovns arbejde
                                v/Stephanie Dedieu

                               Stephanie Dedieu har i 6 år haft sin daglige gang på forskellige 

                               børneafdelinger på Sjælland.


                               Hun vil med stor indlevelse fortælle om hverdagen og hvilke udfordringer,
                               hun møder, når hun med sin røde næse indimellem står midt i familiers krise.
                               
                               ”Som hospitalsklovn møder jeg hver dag børn og forældre, der er bange, ikke                                 ved hvad der skal ske, er utrygge og udmattede. Som klovn får jeg oftest
                               lov til at komme helt tæt på og være med til at styrke familierne igen.

                               Det er en fornøjelse og helt magisk at være en del af”.

________________________________________________________________________________


Onsdag den 13. november
 

                               Paulus
                              v/Bente Johannessen, sognepræst i Taulov

                               Paulus' breve er de ældste skrifter i Det nye Testamente.
                              Ved næsten alle gudstjenester bliver der læst op fra et af Paulus' breve.
                     

                              Nogen gange skriver Paulus så knudret, at det næsten ikke er til at forstå.
                              Og andre gange så smukt, at det rører os dybt.
                              Men hvem var han egentlig, denne Paulus? Hvad ved vi om ham?
                              Og mon vi har forstået, hvad der var det centrale i hans budskab?