Sogne eftermiddag

Sogneeftermiddag

 

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00

 

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

 

 

Onsdag den 8. august

 

Sang og hygge i august

Vi mødes efter ferien og synger nyere sange og salmer

sammen med kirkens organist Matthias Geiger. 

 

Efter kaffen vil sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed stå for

underholdningen!

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 12. september

På vej!

v/ Rikke Holm, viceforstander på Engelsholm Højskole,

tidl. ungdomspræst i Vejle Provsti

 

Overvejelser om at bevæge sig fra folkekirke til folkehøjskole.

Tidligere var det almindeligt at præster og teologer bevægede sig mellem kirkens verden og højskolebevægelsen.

Det sker også i dag, men er måske ikke helt så udbredt, som det var førhen.

 

Jeg er en af dem, der har gjort det. I mit arbejdsliv har jeg bevæget mig fra efterskolelærer til ungdomspræst og nu er jeg viceforstander på Engelsholm højskole.

Er der en fællesnævner mellem kirke og højskole også i dag eller er det et levn fra gode gamle Grundtvigs folkelighedsbevægelse i 1800-tallet?

For mig er dannelse et nøgleord, men kan man overhovedet tale om dannelse i samfundet af i dag?

 

 

Onsdag den 10. oktober

 

I min farfars fotospor – i Dansk Vestindien

v/Ulrik Lauridsen tidl. aktivitetskoordinator ved Vingstedcentret

 

Ulrik Lauridsens farfar var gendarm på De Dansk Vestindiske Øer fra 1911 – 14 og her tog han sig meget hurtigt en lille nebengesjæft som fotograf.

 

Foredraget vil dels fortælle den gamle kolonihistorie dels fortælle om farfarens liv og virke som gendarm og senere som fotograf i Ribe.

 

Alt fortalt i ord og billeder, hvor man også får en fornemmelse af, hvordan forholdene er på de tre øer i dag.

 

 

 

 

Onsdag den 14. november

En slentretur gennem Vejles kirkehistorie

v/ tidl. Sognepræst Birgitte Arffmann

 

Tidligere sognepræst i Sct. Nicolai sogn, Birgitte Arffmann, forlod sit embede i sommeren 2013 for at skrive den bog, der udkom i foråret om:

”Kirkerne i Vadestedet. En slentretur gennem Vejles kirkehistorie”.

 

Birgitte Arffmann vil fortælle om det kirkelige liv i Vejle fra middelalderen, hvor kirken og klosteret fyldte meget i den lille by og videre til reformation og renæssance, fattigdom og stilstand i 1600 og 1700-tallet, indtil der kom industri til byen, så den langsomt udviklede sig til den by, vi kender i dag.

 

Vi skal høre om dem, der udvandrede, om de mange frikirkefolk, der kom til byen, om grundtvigianere og missionsfolk, om kirkebyggeri og om hele den livlige kirkelige mangfoldighed, der stadig præger byens kirkelige liv den dag i dag.

 

 

Onsdag den 5. december

Præst på gaden v/ Signe Toft

Hvad det vil sige at være kirke på gaden? Hvad betyder julen og hvordan fejres den?

 

Signe Toft fortæller om sit arbejde som diakoni- og korshærspræst i Vejle Provsti.

 

I daglig tale er hun gadepræst. Hun færdes blandt byens marginaliserede, socialt udsatte, misbrugere psykisk sårbare og hjemløse – og laver kirke der, hvor ingen andre er.

 

Signe Toft fortæller om livet på gaden, om lyspunkter og mørke nedture. Hvad det vil sige at møde mennesker i øjenhøjde, også når de ligger ned.

 

Kom og hør, hvad det betyder, når kirken rykker ud at sine vante rammer, for at udleve kristendommens vigtigste kerneværdi i praksis: næstekærlighed.