Sogne eftermiddag

Sogneeftermiddag

 

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00

 

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

 

 

Onsdag den 20. februar kl. 14-16

 

Den ammende Gud i Det Gamle Testamente v/Sarah Dedieu

 

I bibelfortællingerne hører vi mest om mænd: Om patriarker og

den faderlige Gud.

 

Men i denne eftermiddags oplæg skal vi se nærmere på, hvordan

Det Gamle Testamente også fortæller om matriarker, mødre, som

bestemt ikke spiller en uvæsentlig rolle - og om en moderlig Gud,

der omsorgsfuldt og kærligt tager sig af sit folk, som en ammende

kvinde tager sig af sit diende barn.

 

Sarah Dedieu er sognepræst i Sct. Johannes Kirke og har i sin

studietid beskæftiget sig med moderrollen i de gammeltestamentlige

fortællinger og skrevet speciale om amning som metafor i Det Gamle Testamente.

 

 

 

 

Onsdag den 13. marts kl. 14-16

 

En kulturrejse på cykel - Esbjerg-Rügen retur

v/Mette og Poul Nørup

 

Turen begynder i Esbjerg, og vi sætter kursen mod de gamle

Hansestæder: Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund, som fortæller

en særdeles spændende historie om handelsforbundet 700 år før EU.

 

På Rügen møder vi Kong Valdemar den 1. og biskop Absalon på korstog

mod Svantevit og venderne.

Til sidst går turen via Gedser og ad snørklede omveje i Danmark

tilbage til Esbjerg.

 

Mette og Poul Nørup har gennem en årrække holdt foredrag om

deres oplevelser på cyklen. Her er det muligt at bevæge sig gennem

landskabet og opleve det stilfærdige skift mellem dialekt, sprog, kultur

og historie.

Stille og roligt ændrer landskabet sig. Der er tid nok, så man får sjælen med.

Denne rejseform er fantastisk og oplevelsen meget intens.

 

 

 

Onsdag den 10. april kl. 14-16

 

Tab og sorg – og udsigten fra troens gren

v/Lone Birthe Vesterdal

 

Når vi rammes af tab er det ofte som om livet går i sort.

Sorgen tårner sig op foran os, og det er mere end svært at

øjne en vej videre frem.

Men ser vi sorg og tab gennem troens briller, viser det sig,

at sorgen er et landskab, og at der i dét landskab er solidarisk

følgeskab, perspektiv og nye indsigter - ja, at sorgens landskab

ikke kun er sort men også har udsigt til håb og nye muligheder.

 

Lone Birthe Vesterdal, sognepræst ved Bramdrup Kirke siden 2004,

cand.theol., cand. mag i dansk, frank og religionshistorie,

MA i sjælesorg, forfatter til flere artikler og bøger om sorg, tab og tro,

senest ”Robust - om tro og magtesløshed”, Eksistensen Forlag 2017.