Kirkekontor

Kirkekontor

Haraldsgade 10


Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 10-12

Telefon 75 82 55 38 - igp@km.dkSÅDAN FORHOLDER MAN SIG VED:


Fødsler

Forældrene skal ikke, som tidligere, aflevere en fødselsanmeldelse på kirkekontoret.

Er barnets forældre ikke gift med hinanden, men ønsker fælles forældremyndighed,

indsendes faderskabserklæring, også kaldet omsorgs- og ansvarserklæring.

Omsorgs- og ansvarserklæring kan anmeldes ved hjælp af digital signatur på www.borger.dk

Indsendelse af faderskabserklæring er kun muligt, når moderen ikke er gift.


Navngivelse af barn

Et barn skal have et navn inden det er et ½ år gammelt. Hvordan får det et navn? Hvilke navne er godkendt i Danmark?


  • Barnet kan få et navn i forbindelse med dåben eller
  • Barnet kan få et navn ved en navngivelse ved anmeldelse på: www.borger.dk
  • Henvend dig til præst eller kirkekontor om dåb og navngivelse.
  • Godkendte navne Piger og Drenge


Navnestatistik:


  • Hvor mange hedder...

- Find ud af hvor mange du deler navn medDåb

Dåb aftales med kirkekontoret i god tid inden.

Senest to uger før dåben skal man oplyse om barnets navn samt

navne og adresser på fadderne. Der skal være mindst to

(foruden forældrene) og højst fem.

Inden dåben kontaktes man af præsten.


Læs alt om dåb

Navngivning

Navngivning uden dåb

Ansøgning om navngivning kan foretages online på www.borger.dk
ved hjælp af digital signatur.

Alle børn i Danmark skal have et navn, inden de fylder seks måneder.
Navnet registreres i CPR.


Konfirmation

Konfirmation er en bekræftelse af dåben og forholdet mellem Gud og

konfirmanden. Derfor skal man være døbt for at blive konfirmeret og

deltage i konfirmationsforberedelse i kirken.


Læs alt om konfirmationAftale om Bryllup

Bryllup/kirkelig velsignelse aftales med kirkekontoret.


Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest 1 måned før den

ønskede dato.


Hos kommunes borgerservice, (dog tidligst 4 mdr. før vielsen), får man

udstedt en prøvelsesattest, der afleveres på kirkekontoret.


Prøvelsesattesten kan også erhverves ved digitalt at udfylde

ægteskabserklæring på Borger.dk - ægteskabserklæring


I god tid inden brylluppet kontaktes man af præsten.


Læs om vielse og kirkelig velsignelse
Anmeldelse af dødsfald

Dødsfald


Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt efter dødsfaldet

anmode om begravelse eller ligbrænding i det sogn, hvor den afdøde boede.


Dødsanmeldelse

Anmodning om begravelse eller ligbrænding foretages på www.borger.dk


Begravelse

Når dag og klokkeslæt er fastlagt, aftales salmer m.m. med den præst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen.


Alle sognekirkemedlemmer har ret til at blive begravet eller bisat fra deres sognekirke.


Læs om begravelse og bisættelseNavneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.

Du kan ansøge om navneændring af dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Forud for navneændring udfyldes en blanket, som findes på www.borger.dk

Her kan ansøgning om navneændring foretages online ved hjælp af digital signatur, ligesom man kan læse nærmere om reglerne for gebyr (500 kr.) på navneændringer.


(F.eks. er navneændring i forbindelse med vielse gebyr-frit).