Medlemmer

Birgit Flindt

 

mobil 27 93 05 19

form@sct-johannes-vejle.dk

 

Formand - Forretningsudvalg - Kirkegårdsbestyrelse - Kontaktperson - Valgbestyrelsen - Præstegårdsudvalget

 

 

 

Nina Damsgaard

 

mobil 51 25 66 72

nidams@outlook.com

 

Næstformand - Forretningsudvalg - Underskriftsberettiget -

Aktivitetsudvalg - Valgbestyrelsen - Filmklubben

 

 

 

Ib Allan Holck

 

mobil 51 90 73 28

iah@sct-johannes-vejle.dk

Sekretær - Kasserer - Webmaster - Kirkeværge -

Kasserer for kassen vedr. Sct. Johannes Sogns Arbejde

 

 

Poul Erik Jensen - sygemeldt

 

tlf. 75 82 83 06 mobil 20 89 85 09

polleeva@gmail.com

 

Kirkeværge - Præstegårdsudvalget

 

 

 

 

Eva Jensen

 

tlf. 75 82 83 06 mobil 24 49 50 13

polleeva@gmail.com

 

Kirkegårdsbestyrelse – Aktivitetsudvalg – Kontaktperson til Kirke/skolesamarbejdet samt ungdomspræsten - Kontakt for International Gudstjeneste

 

 

 

Tove Marie Mikkelsen

 

mobil 32 18 86 32

tovem@vaf-j.dk

 

Aktivitetsudvalg - Værtinde Johanneshuset

 

 

 

 

Anne Serup

 

mobil 22 34 33 27

anne.serup@iterna.dk

 

Aktivitetsudvalg - Kontaktperson vedrørende diakoni - Filmklubben

 

 

 

 

Jette Boesen

 

mobil 23 27 82 92

boesenjette@gmail.com

 

Præstegårdsudvalget - Filmklubben

 

 

 

 

Birthe Ullerslev

 

Mobil 42 75 17 67

ullerslevbirthe@gmail.com

 

Stedfortræder i Poul Erik Jensens fravær/sygdom - suppleant til kirkegårdsbestyrelsen

 

 

 

 

Michael Astner

 

Mobil 21 68 92 25

mia@km.dk

Kirketjener - Medarbejdernes repræsentant

 

 

 

Medlemmer