Gudstjenester

Kirkebil for sognets borgere...

Bor du i sognet og har svært ved selv at komme frem, er det muligt at bestille kirkebil til den sidste gudstjeneste i hver måned og til de søndage hvor der er kirkefrokost.


Du bestiller kirkebilen ved at ringe til Vejle Taxa tlf. 70 20 12 22 og sige at du gerne vil bestille KIRKEBIL og så fortælle hvorfra og hvortil.

Det koster kr. 20,- pr. vej og du betaler til kirketjeneren.

I Sct. Johannes Kirke serverer vi både portvin og druesaft
til nadveren hver søndag - 
giv blot præsten et tegn hvis du foretrækker druesaft.

MARTS

Indsamlingsliste - Folkekirkens Nødhjælp - Mobil Pay Kollekt 796241

søndag den 22. marts kl. 10.30

Midfaste v/Ulrik Overgaard

torsdag den 26. marts kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Nina Damsgaard

søndag den 29. marts kl. 10.30

Mariæ Bebudelse v/Lisbeth Frøkjær Smed
Kirkekaffe efter gudstjenesten

APRIL

Indsamlingsliste  Sct. Johannes Sogns Arbejde - Mobil Pay Kollekt 796241

søndag den 5. april kl. 10.30

Palmesøndag v/Sarah Kragh Dedieu

tirsdag den 7. april kl. 19.30 
Meditativ Aftenkirke v/Sarah Kragh Dedieu

torsdag den 9. april kl. 17.00

Skærtorsdag v/Dorte Volck Paulsen
Med efterfølgende spisning i Johanneshuset

fredag den 10. april kl. 10.30
Langfredag v/Sarah Kragh Dedieu

søndag den 12. april kl. 10.30

Påskedag v/Lisbeth Frøkjær Smed

søndag den 13. april kl. 10.30

2. påskedag v/Lisbeth Frøkjær Smed

søndag den 19. april kl. 10.30

1. søndag efter påske v/Lisbeth Frøkjær Smed
Kofirmation er udskudt til 14. juni på grund af corona situationen 

søndag den 26. april kl. 10.30 -  kl. 10.10 FOKUS PÅ SALMESANG   -   

2. søndag efter påske v/Dorte Volck Paulsen
Kirkekaffe efter gudstjenesten

torsdag den 30. april kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Anne Serup

MAJ

Indsamlingsliste - Sct. Maria Hospicecenter - Mobil Pay Kollekt 796241

søndag den 3. maj kl. 10.30

3. søndag efter påske v/Lisbeth Frøkjær Smed

tirsdag den 5. maj kl. 19.30 
Meditativ Aftenkirke v/Sarah Kragh Dedieu

fredag den 8. maj kl. 10.30
Bededag v/Sarah Kragh Dedieu

søndag den 10. maj kl. 10.30

4. søndag efter påske v/Dorte Volck Paulsen

søndag den 17. maj kl. 10.30

5. søndag efter påske v/Sarah Kragh Dedieu

Kirkefrokost i Johanneshuset efter gudstjenesten

torsdag den 21. maj kl. 19.00
Kristi himmelfartsdag
v/Lisbeth frøkjær Smed

søndag den 25. maj kl. 10.30

6. søndag efter påske v/Lisbeth frøkjær Smed

torsdag den 28. maj kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og  Nina Damsgaard

søndag den 31. maj kl. 10.30

Pinsedag v/Dorte Volck Paulsen
Kirkekaffe efter gudstjenesten

JUNI

Indsamlingsliste - Danske Sømands- og Udlandskirker - Mobil Pay Kollekt 796241

mandag den 1. juni kl. 14.00

2. Pinsedag 
Fælles gudstjeneste i Skyttehushaven

søndag den 7. juni kl. 10.30  -  kl. 10.10 FOKUS PÅ SALMESANG   -   
Trinitatis søndag v/Sarah Kragh Dedieu

søndag den 14. juni kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis v/Lisbeth frøkjær Smed

Konfirmation

søndag den 21. juni kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis v/Dorte Volck Paulsen 
Musikgudstjeneste

torsdag den 25. juni kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Birthe Ullerslev

søndag den 28. juni kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis v/Dorte Volck Paulsen
Musikgudstjeneste
Kirkekaffe efter gudstjenesten

JULI

Indsamlingsliste - Kirkens Korshær - Mobil Pay Kollekt 796241

torsdag den 30. juli kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Dorte Volck Paulsen og Birgit Flindt

AUGUST

Indsamlingsliste - Sct. Johannes Sogns Arbejde - Mobil Pay Kollekt 796241

torsdag den 27. august kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Anne Serup

SEPTEMBER

Indsamlingsliste - KFUM's Sociale Arbejde - Mobil Pay Kollekt 796241

torsdag den 24. september kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Jette Boesen

OKTOBER

Indsamlingsliste - Sct. Johannes Sogns Arbejde - Mobil Pay Kollekt 796241

torsdag den 29. oktober kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Eva Jensen

NOVEMBER

Indsamlingsliste - Jul i Fællesskab - Mobil Pay Kollekt 796241

torsdag den 26. november kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og  Nina Damsgaard

DECEMBER

Indsamlingsliste - Sct. Johannes Sogns Arbejde/julehjælp - Mobil Pay Kollekt 796241


torsdag den 17. december kl. 14.30

Gudstjeneste i "Multisalen" på Sofiegården v/Lisbeth Frøkjær Smed og Birthe Ullerslev