Sogneeftermiddage og aftner

Sogneeftermiddage og aftner

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00 

 

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

Kaffe og kage kr. 25,-

Vi kan nu også modtage betaling via MobilPay nr. 328282 

Torsdag den 15. september kl. 19.00

                               Eksistensens udfordring Søren Kierkegaards verden
                                     v/valgmenighedspræst i Balle dr. theol. Anders Kingo

                                 

                                    Ethvert menneske til enhver tid i enhver kultur har stået over for den
                                    opgave at skulle leve sit liv.
                                    Dette er et fundamentalt almenmenneskeligt livsvilkår for kineseren og
                                    europæeren, for stenaldermanden og det moderne menneske.
                                   
Søren Kierkegaard har en uhyre afgørende og udfordrende replik at lade høre, når det enkelte menneske går i énrum for at tage livsopgaven på sig.
Med denne replik skrev han sig ind i verdenslitteraturen.                  
Med udgangspunkt i bogen Søren Kierkegaard og Herrnhuterne (Forlaget Fønix 2021)
introduceres til manden og værket, hans samtid og eksistentielle replik.

Hvis man efter denne aften har fået lyst til i fællesskab med andre at læse nogle tekster fra Søren
Kierkegaards opbyggelige forfatterskab er der mulighed for at tilmelde sig en studiekreds, der
starter op i efteråret 2022. (LINK til: TID TIL FORDYBELSE Læse- og studiekreds)


Onsdag den 12. oktober kl. 19.00

                             KOM TIL EN DEJLIG AFTEN MED
                            BISKOP MARIANNE CHRISTIANSEN

                            OG H.C. ANDERSEN

                                   Onsdag den 12. oktober 2022 kommer Biskop Marianne Christiansen og                                         fortæller om sit syn på H.C Andersen og læser nogle af de elskede                                                 eventyr, for os. Det er klokken 19.00 i Sct Johannes Kirke.
                                   Kom og hør en blændende god og medrivende fortæller og oplæser.

                                   Der vil være kaffe og kage bagefter. (pris kr. 25)
                                   Ellers er arrangemenet gratis.

Marianne Christiansen, (født 1963) cand.phil i musikvidenskab, (1989) Cand.theol (1992)
Tidligere
Forstander musik og teaterhøjskolen i Toftlund. Sognepræst i Skørping-Fræer pastorat. 2004 provst i Hassund. 2005-2011 sognepræst i Thisted.
2011-13
Sognepræst i Løgumkloster. Biskop i Haderslev stift, 2013.


Onsdag den 9. november kl. 14 - 16.00

                             Inger Christensen
                                   v/Sanne Juhler Hansen

                                   Sanne Juhler Hansen, kunstaktivist og indehaver af Vejle Kunsthal fortæller

                                   om Inger Christensen og hendes digte, og om hvordan Inger Christensen                                       har hjulpet hende gennem svære situationer i livet.
                                   Desuden fortæller Sanne Juhler Hansen om kunstprojektet "En tilstand der
                                   venter" og om sit arbejde med at Inger Christensen skal have en plads et                                       sted i Vejle.

 


Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle

@ Webmaster  @