Sogneeftermiddag

Sogneeftermiddag

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00


Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

 

Fore


                               

Onsdag den 10. februar

Kristendom og kvinder
v/sognepræst Sarah Dedieu

I efteråret 2019 var sognepræst Sarah Dedieu med til at repræsentere
KFUM & KFUK i Danmark ved YWCA’s verdensråd i Sydafrika.
YWCA (KFUK) er verdens største kvindeorganisation, der kæmper for ligestilling og kvinders rettigheder verden over.

Ved verdensrådet oplevede Sarah bl.a. vigtigheden af en kristendoms-

forkyndelse for, om og af kvinder.

I dette foredrag vil Sarah fortælle om sine oplevelser ved verdensrådet,
samt lægge op til en snak om, hvorvidt der også i Danmark er behov for et større fokus på kvinder i kirken og kristendommen.

Onsdag den 10. marts

Foredrag om Albert Bertelsen

v/Nina Damsgaard

Albert Bertelsen var stadig aktiv som maler, da han døde for et år siden –
98 år gammel.

Han var vellidt og afholdt i sin hjemby Vejle, men hans kunst nåede også
langt udenfor fødebyen.
Han var først og fremmest landskabs- og figurmaler, men skiftede naturligvis udtryk gennem den mere end tres år lange karriere.
Billedernes lys var den røde tråd gennem alle årene, og betegnelsen
”Lysets maler”, var kendetegnende i omtalen af ham.

Onsdag den 14. april

Vestbyen
v/Jørgen Flindt

Bare navnet er for mange lig med noget specielt.
Noget... ja, hvad for noget?

Journalist på Vejle Amts Folkeblad, Jørgen Flindt, er vestbydreng.
Født og opvokset i Skolegade tilbage i de fattige og farverige 70’ere.
I sit foredrag ”Med Vestbyen i hjertet” forsøger han at finde ind til den påvirkning bydelen har givet ham.
Og givet så mange andre.

Der er tale om et dialog-foredrag, så publikum bliver inddraget i snakken.