Sogneeftermiddage og aftner

Sogneeftermiddage og aftner

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00 

 

Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.

Kaffe og kage kr. 25,-

Vi kan nu også modtage betaling via MobilPay nr. 328282 

Onsdag den 8. december kl. 14 - 16

                             
                           Julehygge - julefortællinger - julesange medlemmer af              
                           menighedsrådet læser julefortællinger og vi synger julesange.
                               

Onsdag den 12. januar kl. 14 - 16

                             På tur i Højskolesangbogen
                                   v/frimenighedspræst Henrik Jensen

                                   Henrik Jensen, frimenighedspræst i Aagaard bringer os gennem 

                                   Jylland i sit sangforedrag, hvor han spiller og synger for til sange fra                                           Højskolesangbogen og binder sangene sammen med små fortællinger.


Torsdag den 10. februar kl. 19 - 20
                                                   
                                      Salmedigteren og højskolemanden Jens Rosendal fylder 90                                                      år i 2022 v/Kevin H. Larsen Det vil vi markere i Sct.                                                                Johannes Kirke med en aften med hans sange og uddrag af bogen:
                                      DU KOM MED ALT DET DER VAR DIG

                                      Kom til en aften i godt selskab der vil være kaffe og kage efter 
                                      arrangementet.

Onsdag den 23. februar kl. 19 - 21


                                                  Marie Føns Diemer og Ellen Schmidt Jensen har 
                                                  været udsendt som stiftsvolontører i Cameroun.
                                                  De fortæller om hvordan de bl.a. har startet en lektiecafe,                                                    undervist lokale præster i engelsk og været en del af
                                                  kirkens kvindeprojekt.

Onsdag den 9. marts kl. 14 - 16 

                           
                            Inger Christensen
                            v/Sanne Juhler
                                         

                            Sanne Juhler, Kunstaktivist og indehaver af Vejle Kunsthal fortæller om                                Inger Christensen og hendes digte, og om hvordan Inger Christensen har                              hjulpet hende gennem svære situationer i livet.
                            Desuden fortæller Sanne Juhler om kunstprojektet:                                                            "En tilstand der venter" og om sit arbejde med at Inger Christensen skal                              have en plads et sted i Vejle.                     

                              

Onsdag den 6. april kl. 14 - 16

                                 "Indtil vanvid, indtil døden"
                                v/Doris Tiedemann

                                Doris Tiedemann, forhenværende valgmenighedspræst i Balle
                                fortæller om Kirsten Thorups bog og trækker linjer op til nutiden.
                                I "Indtil vanvid, indtil døden" oplever en dansk krigsenke hverdagen
                                hos et ægtepar i den nazistiske overklasse i München i 1942.


Onsdag den 4. maj kl. 19.30

                         ALSANG
                         v/Flemming Hundevad Meng
                             
                          Flemming Hundevad Meng, cand.mag. i musikvidenskab og fra
                          1992-2020 chef for Musikskolen i Vejle Kommune.
                          Desuden lokalhistorisk forfatter med hovedvægt på det lokale musikliv;                                han er klassisk sanger (baryton) og har desuden komponeret en række                                sange og salmer.


Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle

@ Webmaster  @