Sogne eftermiddag

Sogneeftermiddag

Sogneeftermiddage finder sted den første onsdag i hver måned.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00


Alle er hjerteligt velkommen til at deltage.


Onsdag den 9. september 
Vejles første kvindelige præst v/Birgitte Arffmann

                                             Ved sogneeftermiddagen fortæller tidligere sognepræst i                                                                Sct. Nicolai sogn, Birgitte Arffmann om, hvordan det var at                                                            være den første kvindelige præst i Vejle.
                                                  Birgitte Arffmann virkede som sognepræst i Vejle, Sct. Nicolai                                                        sogn fra 1975 til 2013.                

                                                  Hun blev født i København i 1949, men voksede op i Fredericia.                                                      Efter studentereksamen fra Fredericia Gymnasium i 1968                                                              studerede hun teologi ved Aarhus Universitet, her traf hun sin mand, Leif Arffmann, der senere fik ansættelse som sognepræst i Sct. Johannes sogn og tillige gennem 30 år havde embede som provst over Vejle Provsti.

Birgitte Arffmann fortæller denne eftermiddag om modstanden mod kvindelige præster, men også om sit liv i præstegården på Bøgevang, og om kunsten at kombinere rengøring af præstegården med prædikenskrivning i en periode, hvor også mandlige præster må tage fat på både gryder og vasketøj, mens præstekonerne forlader præstegården for at drage ud på arbejdsmarkedet.Onsdag den 7. oktober

Erindringer fra en opvækst i Vestbyen v/John Ib og Johanne 

                                                  Fortællinger i ord og billeder fra arbejderkvarteret Vestbyen i                                                          tresserne og halvfjerdserne.
                                                  Med udgangspunkt i deres bog “Hverdagskrigerne” vil
                                                  John Ib og hans datter Johanne fortælle om deres oplevelser af                                                      Vestbyen. De to inviterer til en karruseltur ind det gamle                                                                arbejderkvarter.


                                                  John fortæller om hvordan han oplevede sammenholdet,                                                                venskaberne, skolen, Frelsens Hær, Pastor Mosumgaard,                                                                kærligheden, døden og hvad der ellers hører med til livet i                                                              Veststbyen og alle andre steder på jorden.

Johanne vil fortælle om hvordan hun har fortolket hendes fars fortællinger og omsat dem til billeder.
Altså to generationer der med udgangspunkt i Vestbyen, tager en dans med nogle af livets store emner.Onsdag den11. november

Hvordan oversætter man Bibelen til nudansk? v/Louise Fischer-Nielsen


                             I 2014 begyndte Bibelselskabet det store arbejde at oversætte
                             Det Gamle Testamentes mange sider til nudansk, og d. 20. marts 2020 udkom                                 Bibelen på nudansk.

                                       
                             Det har været en lang og udfordrende proces, og den vil retoriker og                                               sprogkonsulent Louise Fischer-Nielsen gøre os klogere på. Hun har været med                                 på oversættelsesprojektet siden 2016, først som sprogkonsulent på 4 af

                             bøgerne i Det Gamle Testamente og senere som en del af redaktionen på                                       udgivelsen.