Tekst og liv

Tekst og liv

Fortolknings Værksted


Vi læser den kommende søndags evangelietekst.
Derefter kan alle byde ind med, hvad der taler til den enkelte
eller byder os imod i teksten.

Præsten kan supplere med faktuel viden, men ellers er tanken,
at vi alle er ligeværdige læsere/modtagere af bibelteksten.

Meningen er at give rum og mulighed for at dele erfaringer om
tro og tvivl, mod og modløshed med andre.

Som noget nyt vil vi begive os ud i at sammenligne evangelieteksterne fra den autoriserede udgave (1992) med 2020-Bibelen (kopier udleveres).


Alle er velkomne, uanset om man er kirkegænger eller ej.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi mødes den sidste onsdag i måneden kl. 16.00 i Johanneshuset, Haraldsgade 10,
der vil der være kaffe/te med lidt til.

Fra Kl. 16.30 – 17.30 arbejder vi med dagens tekst.

 

Onsdag den 24. november (Lukasevangeliet 4,16-30) v/Dorte Volck Paulsen

Onsdag den 26. januar (Mattthæus 14,22-33) v/Camilla Synnøve Lauridsen
Onsdag den 23. februar (Lukas 18.31-43) v/Lisbeth Frøkjær Smed
Onsdag den 30. marts (Lukas 1,46-55) v/Dorte Volck Paulsen
Onsdag den 27. april (Johannes 10,22-30) v/Camilla Synnøve Lauridsen
Onsdag den 25. maj (Lukas 24.46-53) v/Lisbeth Frøkjær Smed
Onsdag den 29. juni (Lukas 15,11-32) v/Lisbeth Frøkjær Smed

   

Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle

@ Webmaster  @