Medlemmer

Medlemmer

Henning Lauridsen


mobil 53 35 36 48

henla@sct-johannes-vejle.dk

Formand - underskriftsberettiget -
forretningsudvalg - kirkegårdsbestyrelse -

byggeudvalg - grøn kirkeudvalg - 
underskriftberettiget for kassen
vedr. Sct. Johannes Sogns Arbejde

Anne Serup


mobil 22 34 33 27

anne.serup@iterna.dk


Næstformand - Kasserer - underskriftsberettiget - valgbestyrelse - aktivitetsudvalg - Jul i Fællesskab
Ib Allan holck


mobil 51 90 73 28

iah@sct-johannes-vejle.dk

 

Kirkeværge - webmaster - diakoniudvalg -
kasserer for kassen
vedr. Sct. Johannes Sogns ArbejdeInge Merete Kristiansen


mobil 23 62 66 14

ingemerete1952@gmail.com


Kontaktperson - diakoniudvalg -
Jul i Fællesskab - 

 

Paulina Lindholm


Mobil 51 80 76 33

paulinalindholm@gmail.com


Sekretær - Aktivitetsudvalg 


Jonna Madsen


mobil 40 11 57 94

jonnamadsen54@gmail.com


Valgbestyrelsen - aktivitetsudvalg -

præstegårdsudvalg - grøn kirkeudvalg -
diakoniudvalg - kirkegårdsbestyrelse

Kevin Hasselstrøm Larsen
Studieorlov til 1. marts 2023


mobil 24 80 81 19

khvl@sct-johannes-vejle.dk


Kirkegårdsbestyrelse - byggeudvalg - 
aktivitetsudvalg - grøn kirkeudvalg - iakoniudvalg

Karina Frank 


mobil 42 56 26 21

karina3sons@gmail.com


Aktivitetsudvalg - præstegårdsudvalg - repræsentant i ungsomspræsteriet og skole-kirkesamarbejdet

Marianne Aas Thorsen


Mobil 61 20 11 12

ungkirkevejle@gmail.com

 

Ungkirke-kulturmedarbejder -
medarbejdernes repræsentant