Medlemmer

Medlemmer

Birgit Flindt


mobil 27 93 05 19

form@sct-johannes-vejle.dk


Formand - Forretningsudvalg - Kirkegårdsbestyrelse - Kontaktperson - Valgbestyrelsen - PræstegårdsudvalgetNina Damsgaard


mobil 51 25 66 72

nidams@outlook.com


Næstformand - Forretningsudvalg - Underskriftsberettiget -

Aktivitetsudvalg - Valgbestyrelsen Ib Allan Holck


mobil 51 90 73 28

iah@sct-johannes-vejle.dk

 

Kirkeværge - Sekretær - Kasserer - Webmaster -  

Kasserer for kassen vedr. Sct. Johannes Sogns ArbejdePoul Erik Jensen - sygemeldt


tlf. 75 82 83 06 mobil 20 89 85 09

polleeva@gmail.comEva Jensen


tlf. 75 82 83 06 mobil 24 49 50 13

polleeva@gmail.com


Kirkegårdsbestyrelse – Aktivitetsudvalg – Kontaktperson til Kirke/skolesamarbejdet samt ungdomspræsten - Kontakt for International GudstjenesteTove Marie Mikkelsen


mobil 32 18 86 32

tovem@vaf-j.dk


Aktivitetsudvalg - Værtinde Johanneshuset
Anne Serup


mobil 22 34 33 27

anne.serup@iterna.dk


Aktivitetsudvalg -  Kontaktperson vedrørende diakoni 

Jette Boesen


mobil 23 27 82 92

boesenjette@gmail.com


Præstegårdsudvalget 
Birthe Ullerslev


Mobil 42 75 17 67

ullerslevbirthe@gmail.com


Stedfortræder i Poul Erik Jensens fravær/sygdom -
suppleant til kirkegårdsbestyrelsen - Aktivitetsudvalg
Michael Astner


Mobil 21 68 92 25

mia@km.dk

 

Kirketjener - Medarbejdernes repræsentant