Medlemmer

Medlemmer

Henning Lauridsen


mobil 53 35 36 48

henla138@gmail.com


Formand - underskriftsberettiget - forretningsudvalg - kirkegårdsbestyrelse -
byggeudvalg - grøn kirke
Anne Serup


mobil 22 34 33 27

anne.serup@iterna.dk


Næstformand - sekretær - valgbestyrelse - 
aktivitetsudvalg - 
Jul i Fællesskab


Ib Allan Holck


mobil 51 90 73 28

iah@sct-johannes-vejle.dk

 

Kirkeværge - webmaster -  

kasserer for kassen vedr. Sct. Johannes Sogns ArbejdeJimmi Jacobsen


mobil 60 52 04 56

jimmijacobsen1968@gmail.com


Kontaktperson - aktivitetsudvalg 
Inge Merete Kristiansen


mobil 23 62 66 14

ingemerete1952@gmail.com


Kasserer - underskriftsberettiget - 
kontakt til diakoni - Jul i Fællesskab 

 
Jonna Madsen


mobil 40 11 57 94

jonnamadsen54@gmail.com


Valgbestyrelsen - aktivitetsudvalg -

præstegårdsudvalg - grøn kirke
Kevin Hasselstrøm Larsen


mobil 24 80 81 19

kevinhlarsen37@gmail.com


Kirkegårdsbestyrelse - byggeudvalg - 
aktivitetsudvalg - grøn kirke

Karina Frank


mobil 41 56 26 21

karina3sons@gmail.com


Menighedsrådsmedlem - aktivitetsudvalg -
præstegårdsudvalgKarin Møller Vækker


Mobil 41 63 03 91

karin2@godmail.dk


suppleant 
Paulina Lindholm


Mobil 51 80 76 33

paulinalindholm@gmail.com


suppleant - aktivitetsudvalg -Michael Astner


Mobil 21 68 92 25

mia@km.dk

 

Kirketjener - Medarbejdernes repræsentant