Forsiden


   Det er en uvant, uvirkelig og, for mange,
   en skræmmende   situation vi befinder os i.


 Har du brug for at tale med en præst, står præsterne i
 Sct. Johannes Kirke til rådighed på telefon eller E-mail.


 Lisbeth Frøkjær Smed 53 27 23 29 - E-mail 

 Camilla Synøve Lauridsen 
30 35 07 64 - E-mail

 Dorte Volck Paulsen 29 46 71 01 - E-mail

Alle aktiviteter i Johanneshuset
er aflyst indtil der komme nye udmeldinger fra kirkeministeriet.

Kan afhentes i Kirken eller Johanneshuset
Kan også downloades her

Oversigtskort over 
Sct. Johannes Sogns

sognegrænser