Opgaver

Opgaver

Menighedsrådets overordnede opgave:


Lov om menighedsråd § 1. stk. 1.


”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet.”

Det betyder, at menighedsrådet - de valgte medlemmer og præst - har ansvaret for at lede det kirkelige og det administrative arbejde.


§ 1. stk. 2.

”Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.”


 

Hvem gør hvad: Menighedsrådets fælles ansvar


Kirkens visionsarbejde: Hvad vil vi med kirken?

 

Arbejdet med kirkens liv og vækst er et samvirke mellem præst og
menighedsråd. Det er en vigtig opgave for de nye menighedsråd,
løbende at drøfte indsatsområder og prioriteringer.
Se detaljeret beskrivelse af menighedsrådsmedlemmers opgaver og beføjelser på
https://intranet.kirkenettet.dk/ Den digitale arbejdsplads/Håndbøger/Vejledning i
menighedsrådsarbejde/enkeltposter og udvalg.