Kirkekontor

KirkekontorTelefon 75 82 55 38 - 
sanktjohannes.sognvejle@km.dk
kordegn Charlotte Jacquet Holm Olesen
Angående kontakt pr. mail omkring dåb, vielse, medlemskab af folkekirken og øvrige personhenførbare oplysninger:

Anvend venligst ovenstående link, hvorved kirkekontoret kontaktes via en sikker forbindelse.

Du skal logge ind med MitID, og svaret vil du modtage i din e-boks.

Kirkens åbningstid:

Kirken er som udgangspunkt åben kl. 10-15 tirsdag - fredag samt efter aftale.

Det kan dog hænde, at kirken er lukket på ovennævnte dage og tidspunkter
pga. personalets fri- og feriedage.

Ved henvendelse kan Kirkekontoret, Haraldsgade 10, åbne kirken i tidsrummet
kl. 10-12 mandag og fredag - samt kl. 14-16 tirsdag, hvor kirkekontoret har åbningstid.
Telefon 75 82 55 38
SÅDAN FORHOLDER MAN SIG VED:


Fødsler

Forældrene skal ikke, som tidligere, aflevere en fødselsanmeldelse på kirkekontoret.

Er barnets forældre ikke gift med hinanden, men ønsker fælles forældremyndighed,

indsendes faderskabserklæring, også kaldet omsorgs- og ansvarserklæring.

Omsorgs- og ansvarserklæring kan anmeldes ved hjælp af digital signatur på www.borger.dk

Indsendelse af faderskabserklæring er kun muligt, når moderen ikke er gift.


Navngivelse af barn

Et barn skal have et navn inden det er et ½ år gammelt. Hvordan får det et navn? Hvilke navne er godkendt i Danmark?


  • Barnet kan få et navn i forbindelse med dåben eller
  • Barnet kan få et navn ved en navngivelse ved anmeldelse på: www.borger.dk
  • Henvend dig til præst eller kirkekontor om dåb og navngivelse.
  • Godkendte navne Piger og Drenge


Navnestatistik:


  • Hvor mange hedder...

- Find ud af hvor mange du deler navn med
Dåb

Dåb aftales med kirkekontoret i god tid inden.

Senest to uger før dåben skal man oplyse om
barnets navn samt navne og adresser på fadderne.
Der skal være mindst to (foruden forældrene)
og højst fem.

Inden dåben kontaktes man af præsten


Læs om dåb


Navngivning

Navngivning uden dåb

Ansøgning om navngivning kan foretages online
www.borger.dk ved hjælp af digital signatur.

Alle børn i Danmark skal have et navn, inden de
fylder seks måneder.
Navnet registreres i CPR.Konfirmation

Konfirmation er en bekræftelse af dåben og forholdet
mellem Gud og  konfirmanden. Derfor skal man være
døbt for at blive konfirmeret og deltage i konfirmations-

forberedelse i kirken.


Læs om konfirmation

Aftale om Bryllup

Bryllup/kirkelig velsignelse aftales med kirkekontoret


Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt, og senest
1 måned før den ønskede dato.


Hos kommunes borgerservice, (dog tidligst 4 mdr. før
vielsen), får man udstedt en prøvelsesattest, der afleveres
på kirkekontoret.


Prøvelsesattesten kan også erhverves ved digitalt at
udfylde ægteskabserklæring på:
Borger.dk - ægteskabserklæring


I god tid inden brylluppet kontaktes man af præsten.


Læs om vielse og kirkelig velsignelse
Anmeldelse af dødsfald

Dødsfald


Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt
efter dødsfaldet anmode om begravelse eller ligbrænding i
det sogn, hvor den afdøde boede.


Dødsanmeldelse

Anmodning om begravelse eller ligbrænding foretages på: 
www.borger.dk


Begravelse

Når dag og klokkeslæt er fastlagt, aftales salmer m.m. med
den præst, der skal forrette begravelsen/bisættelsen.


Alle sognekirkemedlemmer har ret til at blive begravet
eller bisat fra deres sognekirke.


Læs om begravelse og bisættelseNavneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du ændre dit eget eller dine børns navne. Både fornavn og efternavn kan ændres efter navneloven.

Du kan ansøge om navneændring af dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Forud for navneændring udfyldes en blanket, som findes på www.borger.dk

Her kan ansøgning om navneændring foretages online ved hjælp af digital signatur, ligesom man kan læse nærmere om reglerne for gebyr (kr. 518,00) på navneændringer.


(F.eks. er navneændring i forbindelse med vielse gebyrfrit).

 


Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle