Indsamlingsliste - alfabetisk

Indsamlingsliste - alfabetisk

   Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd blev etableret i 1903 og har som Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation alle år arbejdet for at forbedre forholdene for danske børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Vi er en demokratisk og upartisk paraplyorganisation for i alt 16 lands- og landsdelsdækkende medlemsorganisationer, der til sammen arbejder med og for over 100.000 børn og unge i Danmark.

Vi når bredt ud med indsatser, der er rettet specifikt mod de enkelte medlemsorganisationers målgrupper. Alle arbejder målrettet for at forbedre vilkårene for enten børnefamilier, der lever i fattigdom; børn og unge anbragt uden for hjemmet eller børn og unge generelt, der vokser op under udfordrende og sårbare forhold. Hver dag løfter fagprofessionelle og frivillige kræfter i hver medlemsorganisation opgaven med at for at bekæmpe og forebygge udsathed.

Vores fælles vision er et Danmark uden fattigdom for børn og unge, hvor retten til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling, tryghed og uddannelse er realiseret.

I Børnesagens Fællesråd står vi sammen om udsatte børn og unge.


   Det Danske Bibelselskab

Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig institution, der har Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor.
Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale og at fremme bibelbrug.
Bibelselskabet støtter også internationalt bibelarbejde. Formålet virkeliggøres gennem disse hovedarbejdsområder:
•Indsamling
•Forlag og bibelfremme
•Boghandel

Bibelselskabets virksomhed dækker både Danmark og Grønland.   Danske Sømands- og Udlandskirker

 

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK, er en privat, kirkelig organisation og folkekirke i udlandet. Organisationen blev dannet 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke i fremmede Havne (grundlagt i 1867) og Dansk Kirke i Udlandet (etableret i 1919).

Begge organisationer arbejdede for den samme sag, nemlig at være dansk kirke for danskerne udenfor landets grænser. Det var derfor meget, der talte for at slå de to organisationer sammen.

Vi har et tæt samarbejde til folkekirken. Alle præster er således underlagt tilsyn af en dansk biskop, og mere end 1.000 danske menighedsråd er medlem af DSUK.

DSUK's protektor er Dronning Margrethe II af Danmark


 

   Folkekirkens Nødhjælp

 

I Folkekirkens Nødhjælp hjælper vi mennesker i yderste nød: De sultende og de sårbare. De fordrevne og de forfulgte. De undertrykte og de diskriminerede. Verdens fattigste, som på grund af krig og katastrofer eller strukturel ulighed ikke har en stemme, der kan høres.

Og vores hjælp ser ud på mange måder.

Katastrofehjælp: Vi rykker ud, når katastrofen rammer. Det kan være et jordskælv i Nepal, en eksplosion i Libanon, borgerkrigen i Syrien eller konflikten i Gaza. Det er lige dér, midt i katastrofen, at udsatte mennesker har brug for akut hjælp til at overleve.

Hjælpen kan være stor som lille: Varme tæpper, tøj, et sikkert sted at bo, mad eller penge kan betyde forskellen mellem liv og død. Derfor handler vi hurtigt, når skaden er sket.

Udviklingshjælp: Vi giver hjælp til selvhjælp. Vi har fokus på de omstændigheder, der gør, at mennesker har svært ved at bryde ud af fattigdom.

Vores motto er, at vi ikke kun skaffer en sulten mand en fisk. Vi skaffer ham en fiskestang og retten til at fiske i den lokale sø.

Udviklingshjælp kan være landbrugsproduktion, skolegang eller endda en ged. Alle sammen ting, der giver værdighed og håb. En ged giver effektiv gødning til markerne og gedekid, som kan sælges på det lokale marked.

Klimahjælp: Vi styrker verdens fattigste i kampen mod klimaforandringerne.

I tørkeplagede lande som Etiopien og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår fejl år efter år. I lande som Nepal og Bangladesh forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk.

Derfor planter vi træer, der modvirker jordskred og bremser voldsomme oversvømmelser. Vi bygger vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer rent drikkevand. Og vi sår nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr.

Sydamerikanske afgrøder i den afrikanske jord er med til at give mad på bordet, når klimaforandringerne forværrer tørken.


 

   Jul i fællesskab Vejle

 

Vejles fire bysogne er traditionen tro, sammen med Kirkens Korshær og KFUM’s sociale arbejde, arrangør af ”Jul i Fællesskab”.
Diakonipræsten er tovholder på projektet.

Formålet med arrangementet, der hovedsageligt er båret af frivillige kræfter, er at stå for en god julehøjtid for mennesker med lille eller intet netværk i et fællesskab med andre i en lignende situation.

Andre sogne i Vejle Provsti støtter arrangementet ved at samle ind til formålet.


 

   KFUM’s sociale arbejde

 

INDSATS FOR UDSATTE MENNESKER: KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i øjenhøjde og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt.

Vores cirka 1.000 ansatte har stor socialfaglig ekspertise, og mere end 2.000 frivillige er engageret i at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk syge, misbrugere, fattige og misbrugsramte familier samt andre, som har det svært. Vi driver langt over 100 institutioner, sociale tilbud, klubber og genbrugsbutikker. Vi tilbyder rådgivning om blandt andet misbrug, gæld, konflikter, juridiske problemer, seksuelle overgreb, vold og livets udfordringer.

Vi taler også udsatte menneskers sag over for politikere, pressen og offentligheden, ligesom vi er repræsenteret i en række råd og interesseorganisationer. Vi samarbejder med mere end hver tredje kommune om at finde løsninger på sociale udfordringer og med ministerier og fonde om udviklingsprojekter for socialt udsatte.  


 

   Samvirkende Menighedsplejer

 

Samvirkende Menighedsplejer er en landsorganisation, der har til formål at støtte menighedsdiakonien i de danske sogne. Desuden er organisationen et idé- og vækstcenter for det frivillige sociale arbejde med basis i sognemenighederne.


 

   Kirkens Korshær

 

Kirkens Korshær hjælper alle, der har behov for det. Sådan har vi arbejdet i over 100 år, og det bliver vi ved med. Derfor tager vores arbejde form efter det behov, vi ser i samfundet, og vi arbejder med mange forskellige mennesker med forskellige problemer, men det drejer sig ofte om socialt udsatte såsom hjemløse mennesker, psykisk syge, ensomme, og fattige børnefamilier.

Hjemløshed: Kirkens Korshær driver herberger og varmestuer i 28 byer over hele Danmark. Her kan mennesker, ramt af hjemløshed og andre sociale problemer, få en pause fra det pres, de lever med udenfor. Varmestuernes medarbejdere tilbyder et måltid mad, samtaler og fællesskab, tørt tøj og et sted at hvile sig. De fleste steder kan medarbejderne også hjælpe med rådgivning og skabe kontakt til systemet, hvis vedkommende beder om det.


 

   Sct. Marias Hospice

 

Hospice i Vejle ligger i Bredballe.
Ordet hospice betyder herberg, og er en gammel tradition, som dateres helt tilbage til korstogenes tid, hvor hospicer blev oprettet til at tage sig af de syge, de døende og de vejfarende.
De syge blev indlagt på en plejeafdeling, imens de døende og de vejfarende delte lokaler. Baggrunden for denne opdeling var, at den dødende også blev opfattet som en rejsende, en rejsende på vej til Guds rige.


Den moderne hospicebevægelse har sit udgangspunkt i 1950'ernes London, hvor
Dame Cicely Saunders oprettede det første moderne hospice, St. Christophers Hospice. Det er herfra de danske hospicer har hentet inspiration.
Hospice er for alle med livstruende og alvorlig sygdom, hvor døden er nært forestående. Ophold på Hospice er gratis under loven om frit sygehusvalg.

Hospicefilosofien bygger på ideen om, at den syge kan få den nødvendige hjælp til at kunne leve fuldt og helt til det sidste. Så Hospice handler langt mere om liv, end om død.


Hospice hjælper ved at anvende alle facetter af den lindrende behandling, pleje og omsorg, men også ved at undgå meningsløs behandling med avanceret teknologi, som kan opretholde livsfunktioner - men ikke fastholde liv uden mening.

Formålet er at lindre og at give den syge og de pårørende muligheder for at dele de svære tanker, der er forbundet med sygdommen og den forestående død.

 

På et Hospice er der læger, sygeplejersker, præster og andre med erfaring inden for den lindrende indsats. Det professionelle og højt specialiserede går hånd i hånd med respekt for det enkelte menneskes særlige værdi og medmenneskelige omsorg, hvor de nære og små ting også tillægges stor betydning


 

   Sct. Johannes sogns Arbejde/Julehjælp m.m.

 

Vores egen lokale indsamling til hjælp til trængende her i sognet/Vestbyen.
Vi står for julehjælp og samler ind til vores besøgstjeneste og andet diakoni i sognet. Hvad der bliver samlet ind går ubeskåret til trængende personer.Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle

@ Webmaster  @