Salmer til gudstjenesten

Salmer til Gudstjenesten

Hør melodien: Den danske salmebog online

Hør melodien: 100 Salmer

________________________________________________


søndag den 26. maj kl. 10.30
Trinitatis søndag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 408 Nu ringer alle klokker mod sky

DDS 289 Nu bede vi den Helligånd

DDS 364 Al magt på jorden og i himlen

DDS 459 Herre! Hvor skal vi gå hen?

DDS 439 O, du Guds lam

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 807 Den lange lyse sommerdag 


________________________________________________


søndag den 19. maj kl. 10.30
Pinsedag
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under vers 1-3

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under Vers 4-6

DDS 291 Du, som går ud fra den levende Gud
DDS 294 Talsmand, som på jorderige

DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl


________________________________________________


søndag den 12. maj kl. 10.30
6. s. e. påske
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 722 Nu blomstertiden kommer

DDS 366 Nogen må våge i verdens nat

DDS 291 Du, som går ud fra den levende Gud

DDS 403 Denne er dagen, som Herren har gjort

DDS 439 O du Guds Lam

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 805 Når æbletræets hvide grene 


________________________________________________


torsdag den 9. maj kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 257 Vaj nu, Dannebrog

DDS 259 Din himmel-krone ser vi stråle

DDS 251 Jesus, himmelfaren

DDS 356 Almagts Gud, velsignet vær!

DDS 439 O, du Guds Lam

DDS 473 Dit minde skal, o Jesus, stå

100 salmer 832 Du forsvandt ind i skyen


________________________________________________


søndag den 5. maj kl. 10.30
5. s. e. påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 408 Nu ringer alle klokker mod sky

DDS 312 Sandheds tolk og taler 

DDS 588  Herre, gør mit liv til bøn

DDS 321 O kristelighed

DDS 473 Dit minde skal, o Jesus, stå

100 salmer 805 Når æbletræets hvide grene 


________________________________________________


søndag den 28. april kl. 10.30
4. s. e. påske
v/Dorte Volck Paulsen


100 salmer 860  Vi finder fred i kirken
DDS 338 Var Gud ej med os denne stund
DDS 670 I Jesus søger jeg min fred

DDS 487 Nu fryde sig hver kristen mand

DDS 439 O, du Guds Lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

DDS 655 Er du modfalden, kære ven


________________________________________________


torsdag den 25. april kl. 19.00
Bededagsaften
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 786 Nu går solen sin vej

DDS 289 Nu bede vi den helligånd

DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

DDS 379 Der er en vej

DDS 769 Sig månen langsomt hæver


________________________________________________


søndag den 21. april kl. 10.30
3. s. e. påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed


100 salmer 804 Det sused af vinger i luften i nat

DDS     7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

DDS   52 Du, Herre Krist

DDS 379 Der er en vej, som verden ikke kender

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 829 Opstandelsen er lige her 


________________________________________________


søndag den 14. april kl. 10.30
2. s. e. påske
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 218 Krist stod op af døde

DDS   51 Jeg er i Herrens hænder

100 salmer 887 Gud i livets dybder

DDS 168 Hyrden er én, så er hans hjord

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 804 Det sused af vinger i luften i nat


________________________________________________


søndag den 7. april kl. 10.30
1. s. e. påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 749 I østen stiger solen op
DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner
DDS   70 Du kom til vor runde jord
DDS   69 Du fødtes på jord
100 salmer 864 Må din vej gå dig i møde
100 salmer 875 Tak, Gud for denne lyse morgen


________________________________________________


mandag den 1. april kl. 19.00
2. påskedag
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 235 Verdens igenfødelse

DDS 234 Som forårssolen morgenrød

DDS 238 Det er så sandt, at ingen så

DDS 249 Hvad er det at møde den opstandne mester

DDS 769 Sig månen langsomt hæver


________________________________________________


søndag den 31. marts kl. 10.30
Påskedag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 218 Krist stod op af døde

DDS 236 Påskeblomst! hvad vil du her?

DDS 238 Det er så sandt, at ingen så

100 salmer 829 Opstandelsen er lige her 
DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

100 salmer 828 Det er påske


________________________________________________


fredag den 29. marts kl. 10.30
Langfredag
v/Dorte Volck Paulsen


Liturgisk gudstjeneste Langfredag 2024 i Sankt Johannes kirke

Dagen hvor Jesus efter domfældelsen ad Via Dolorosa bar sit kors til Golgata. Her blev han korsfæstet og døde.

Hver af de 4 evangelier har deres fortælling om Jesu lidelse og død og findes i Den Danske Salmebog skrevet sammen til én sammenhængende fortælling: ”Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie”, side 1314 – 1331.


-Præludium

- Velkomst v. provst Dorte Volck Paulsen

                           -    Salme 201 ”Det hellige kors, vor Herre selv bar”

-1. Læsning: Tornekroningen (Side 1323-1324 i salmebogen) v. Henning

                           -    Salme 192 ” Hil dig frelser og forsoner”

-2. Læsning: Domfældelsen (side 1324-1325 i salmebogen) v. Jonna

                           -    Salme 187 ”Rettens spir det alt er knækket”

-3. Læsning: Undervejs (side 1325 i salmebogen) v. Henning

- Musiksolo

-4. Læsning: Korsfæstelsen (side 1326 i salmebogen) v. Jonna

                           -    Salme 193 ”O hoved, højt forhånet”

-5. Læsning: Jesu Mor, Spotten, Røverne på korset v. Dorte

                       og Jesu død (side 1327-1328)

                           - Salme 197 ”Min Gud, min Gud – hvorfor har du forladt mig”

Bøn, Fadervor, velsignelse

                           -    Salme 217 ”Min Jesus lad mit hjerte få”

-Postludium


________________________________________________


torsdag den 28. marts kl. 17.00
Skærtorsdag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 180 Hører til, I høje himle

DDS 471 O glædelig dag

DDS 456 Vor Herre Jesus i den nat

DDS 459 Herre! Hvor skal vi gå hen? 

DDS 457 Du som gik foran os

DDS   68 Se hvilket menneske


________________________________________________


søndag den 24. marts kl. 10.30
Palmesøndag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   84 Gør døren høj

DDS 177 Kom, sandheds konge

DDS   57  Herre, fordi du

DDS   68  Se, hvilket menneske     

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 Salmer 827 Jeg kender dit ansigt på korset


________________________________________________


søndag den 17. marts kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag
v/
Heidi Sørensen Freund________________________________________________


søndag den 10. marts kl. 10.30
Midfaste
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   30 Op, alle, som på jorden bor

DDS   10 Alt hvad som fuglevinger

DDS   42 I underværkers land jeg bor

DDS 459 Herre! hvor skal vi gå hen

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

DDS   13 Måne og sol


________________________________________________


søndag den 3. marts kl. 10.30
3. s. i fasten
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 369 Du, som gir os liv og gør os glade

DDS   13 Måne og sol

DDS 634 Du ved det nok, mit hjerte

DDS 481 Løgnens fader vi forsage

DDS 752 Morgenstund har guld i mund vers 4

DDS 11 Nu takker alle Gud


________________________________________________


søndag den 25. februar kl. 10.30
2. s. i fasten
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   15 Op, al den ting, som Gud har gjort

DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små

DDS 754 Se, nu stiger solen af havets skød

DDS 678 Guds fred er glæden i dit sind

DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________


søndag den 18. februar kl. 10.30
1. s. i fasten
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   10 Alt, hvad som fuglevinger fik

DDS 698 Kain, hvor er din bror

DDS 639 Når i den største nød vi stå

DDS 331 Uberørt af byens travlhed

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O kristelighedvers 6

DDS 645 Stille er min sjæl til Gud


________________________________________________


søndag den 11. februar kl. 10.30
Fastelavn
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under

DDS 674 Sov sødt, barnlille vers 1-2

808 i Kirkesangbogen Størst af alt er kærlighed

DDS 260 Du satte dig selv i de nederstes sted

DDS 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord

DDS 473 Dit minde skal, o Jesus, stå

DDS   42 I underværkers land jeg bor


________________________________________________


søndag den 4. februar kl. 19.00
Kyndelmisse
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 785 Tunge, mørke natteskyer

Salme: Februar, kulde og korte dage (Derfor bære blus vi med glæde, kyndelmisseudgave, på print)

Salme: Jordens mørke gentages 5x

Salme: Jesus, Guds søn gentages 5x

DDS 747 Lysets engel går med glans

100 salmer 862 Gå i mørket med lyset


________________________________________________


søndag den 4. februar kl. 10.30
Seksagesima
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 747 Lysets engel går med glans

DDS 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

DDS 156 Guds rige lignes ved et frø 

DDS 313 Kom, regn af det høje! lad jorden oplives

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 457 Du, som gik foran os

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________


søndag den 28. januar kl. 10.30
Septuagesima
v/Dorte Volck Paulsen


DDS    4 Giv mig, Gud, en salmetunge

DDS    7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

DDS 397 Trods længslens smerte

DDS 487 Nu fryde sig hver kristenmand

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O kristelighed! vers 6

DDS 366 Nogen må våge i verdens nat


________________________________________________


søndag den 21. januar kl. 10.30
Sidste s. e. Hellig tre konger
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 747 Lysets engel går med glans

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under vers 1-3

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under Vers 4-6

DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre

DDS  28 De dybeste lag i mit hjerte

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 476 Kornet, som dør i jorden

100 salmer 826 Guds nåde er en vintergæk 


________________________________________________


søndag den 14. januar kl. 10.30
2. s. e. Hellig tre konger
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 417 Herre Jesus, vi er her

DDS 441 Alle mine kilder skal være hos dig

100 salmer 895 Han glemmer mig aldrig

DDS 321 O kristelighed!

DDS 439 O, du Guds lam
DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 


________________________________________________


søndag den 7. januar kl. 14.00
1. s. e. Hellig tre konger
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 136 Dejlig er den himmel blå

DDS 101 Himlens morgenrøde

DDS 318 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige

DDS 449 Vor Herre tar de små i favn

DDS 439 O, du Guds lam

100 salmer 825 Gud gav sit allerbedste 

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue


________________________________________________


mandag den 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 718 Året, som i dag oprinder

DDS 713 For dig, o Herre, som dage kun

DDS 587 Guds egen kære Søn

DDS 717 I går var hveden moden

DDS 712 Vær velkommen, Herrens år (Nytår)


________________________________________________


søndag den 31. december kl. 10.30
Julesøndag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 114 Hjerte, løft din glædes vinge

DDS 636 Midt i alt det meningsløse

DDS   58 Jesus! Frelser og Befrier

DDS   57 Herre, fordi du

DDS 129 Julebudet til dem, der bygge

Kirkesangbogen 885 Hold håbet op


________________________________________________


tirsdag den 26. december kl. 10.30
2. juledag
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 119 Julen har bragt velsignet bud

DDS 102 Et lidet barn så lysteligt

DDS 129 Julebudet til dem, der bygge

DDS 131 Blåt vælded lys frem bag skyers skred

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O Kristelighed vers 6

DDS 111 Hør, hvor englesangen toner


________________________________________________


mandag den 25. december kl. 10.30
Juledag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS  99 Velkommen igen, Guds engle små 

DDS 100 Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle

DDS 115 Lad det klinge sødt i sky

DDS 114 Hjerte, løft din glædes vinger

DDS 439 O, du Guds lam 

DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

DDS 118 Julen har englelyd


________________________________________________


søndag den 24. december kl. 16.00
Juleaften
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   94 Det kimer nu til julefest

DDS 120 Glade jul, dejlige jul

DDS 104 Et barn er født i Betlehem

DDS 121 Dejlig er jorden


________________________________________________


søndag den 24. december kl. 14.30
Juleaften
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS   94 Det kimer nu til julefest

DDS 120 Glade jul, dejlige jul

DDS 104 Et barn er født i Betlehem

DDS 121 Dejlig er jorden


________________________________________________


lørdag den 23. december kl. 16.00
Lillejuleaften
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   94 Det kimer nu til julefest

DDS 120 Glade jul, dejlige jul

DDS 104 Et barn er født i Betlehem

DDS 121 Dejlig er jorden


________________________________________________


søndag den 17. december kl. 10.30
3. søndag i advent
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   89 Vi sidder i Mørket

DDS   78 Blomstre som en rosengård

DDS   90 Op glædes alle

DDS   70 Du kom til vor runde jord

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O Kristelighed vers 6

100 salmer 823 Nu i den hellige time


________________________________________________


søndag den 10. december kl. 10.30
2. søndag i advent
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 733 Skyerne gråner

DDS 117 En rose så jeg skyde

DDS   74 Vær Velkommen, Herrens år

DDS   78 Blomstre som en rosengård

DDS 439 O, du Guds lam

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 862 Gå i mørket med lyset


________________________________________________


søndag den 3. december kl. 10.30
1. søndag i advent
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   74 Vær velkommen, Herrens år
DDS   80 Tak og ære være Gud

DDS   87 Det første lys er Ordet, talt af Gud
Adventssalme: 
Guds søn,dit komme forestår

DDS 439 O, du Guds lam
DDS 473 Dit minde skal, o Jesus, stå
100 salmer 811 Det mørkner om menneskebyer


________________________________________________


søndag den 26. november kl. 10.30

Sidste s. i kirkeåret
v/
Dorte Volck Paulsen


DDS 732 Dybt hælder året i sin gang

DDS   31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

100 salmer 812 November går tungt igennem byen

DDS 276 Dommer over levende og døde

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O Kristelighed vers 6

DDS 431 Herre Jesus dig til ære  


________________________________________________


søndag den 19. november kl. 10.30
24. s.e. Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed


100 salmer 812 November går tungt igennem byen

DDS 276 Dommer over levende og døde

DDS 581 Der er et helligt værge 

DDS 459 Herre! hvor skal vi gå hen

DDS 439 O, du Guds lam
DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

100 salmer 811 Det mørkner om menneskebyer 


________________________________________________


søndag den 12. november kl. 10.30
23. s.e. Trinitatis
v/
Sarah Kragh Dedieu


DDS 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under

DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl

DDS 367 Vi rækker vore hænder frem

DDS 439 O, du Guds lam

100 salmer 862 Gå i mørket med lyset

100 salmer 812 November går tungt igennem byen


________________________________________________


søndag den 5. november kl. 16.00
Alle Helgen v/Lisbeth Frøkjær Smed og Dorte Volck Paulsen


DDS 785 Tunge, mørke natteskyer

DDS 571 Den store hvide flok vi se

100 salmer 837 Dagen blir så kort ved Allehelgen

DDS 787 Du, som har tændt millioner af stjerner


________________________________________________


søndag den 5. november kl. 10.30
Alle Helgen v/Dorte Volck Paulsen


DDS 732 Dybt hælder året 

100 salmer 837 Dagen blir så kort ved Allehelgen

DDS 571 Den store hvide flok vi se 

DDS 658 Når jeg er træt og trist, når modet svigter

DDS 775 Der står et slot i vesterled


________________________________________________


søndag den 29. oktober kl. 10.30
Familiegudstjeneste
v/
Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 729 Nu falmer skoven trindt om land

DDS 478 Vi kommer til din kirke, Gud

DDS   13 Måne og sol

DDS   69 Du fødtes på jord

DDS 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord

DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner

DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl


________________________________________________


søndag den 22. oktober kl. 10.30
20. s.e. Trinitatis
v/
Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   18 Som fisk i hav og fugl i luft

100 salmer 810 Blandt spurvefjer og blade

DDS 303 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod

DDS 356 Almagts Gud, velsignet vær!

100 salmer 849 Igen berørt

DDS 653 I falmende blade, du kølige vind


________________________________________________


søndag den 15. oktober kl. 10.30
19. s.e. Trinitatis
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 729 Nu falmer skoven trindt om land

DDS 448 Fyldt af glæde over livets under vers 1-3
DDS 448 Fyldt af glæde over livets under vers 4-6

DDS 321 O Kristelighed

DDS 435 Aleneste Gud i Himmerig

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 476 Kornet, som dør i jorden

DDS 731 Nu står der skum fra bølgetop 


________________________________________________


søndag den 8. oktober kl. 10.30
Musikgudstjeneste
v/
Sarah Kragh Dedieu________________________________________________


søndag den 1. oktober kl. 10.30
17. s.e. Trinitatis
v/
Sarah Kragh Dedieu


DDS 747 Lysets engel går med glans

DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære

DDS 335 Flammerne er mange, lyset er ét

DDS 260 Du satte dig selv i de nederstes sted

100 salmer 876 Barmhjertige Gud

100 salmer 810 Blandt spurvefjer og blade


________________________________________________


søndag den 24. september kl. 10.30
16. s.e. Trinitatis
v/
Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry

100 salmer 896 Som hjorten der tørster

DDS 305 Kom, Gud Helligånd, kom brat

DDS 675 Gud, vi er i gode hænder 

DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

100 salmer 808 Fra vest står blæsten


________________________________________________


søndag den 17. september kl. 10.30
15. s.e. Trinitatis
v/
Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl

DDS   41 Lille Guds barn, hvad skader dig

100 salmer 809 Du lagde i det mindste frø

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

DDS 730 Vi pløjed og vi så'de

 


________________________________________________


søndag den 10. september kl. 10.30
14. s.e. Trinitatis
v/
Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 330 Du, som ud af intet skabte

DDS   42 I underværkers land jeg bor

DDS     6 Dig være, mildeste Gud Fader 

DDS   34 Gud skal alting mage 

DDS 476 Kornet, som dør i jorden 

DDS  11 Nu takker alle Gud


________________________________________________


søndag den 3. september kl. 10.30
13. s.e. Trinitatis
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 331 Uberørt af byens travlhed

DDS 302 Gud Helligånd! o, kom

DDS   31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

DDS 582 At tro er at komme

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 salmer 808 Fra vest står blæsten


________________________________________________


søndag den 27. august kl. 10.30
12. s.e. Trinitatis
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS  4 Giv mig, Gud, en salmetunge

HS 147 Linedanser

100 salmer 849 Igen berørt

DDS 418 Herre Jesus, kom at røre

DDS 439 O, du Guds lam

DDS   11 Nu takker alle Gud

100 salmer 809 Du lagde i det mindste frø


________________________________________________


søndag den 20. august kl. 10.30
11. s.e. Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 754 Se, nu stiger solen af havets skød

DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små

DDS 523 Min nåde er dig nok

DDS 609 Dybt fornedres skal enhver

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 814 Denne morgens mulighed


________________________________________________


søndag den 13. august kl. 10.30
10. s.e. Trinitatis
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 330 Du, som ud af intet skabte

DDS     7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

DDS 300 Kom, sandheds Ånd, og vidne giv

DDS 174 Jerusalem! i dag din konge græder

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 salmer 809 Du lagde i det mindste frø


________________________________________________


søndag den 6. august kl. 10.30
9. s.e. Trinitatis
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små

DDS 292 Kærligheds og sandheds Ånd

DDS 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

DDS 477 Som korn fra mange marker

100 salmer 809 Du lagde i det mindste frø


________________________________________________


søndag den 30. juli kl. 10.30
8. s.e. Trinitatis
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære

DDS 598 O Gud, du ved og kender

100 salmer 876 Barmhjertige Gud

DDS 313 Kom, regn af det høje! lad jorden oplives

DDS 477 Som korn fra mange marker 

100 salmer 807 Den lange lyse sommerdag


________________________________________________


søndag den 23. juli kl. 10.30
7. s.e. Trinitatis
v/
Anders Michael Grønfeldt


DDS   10 Alt, hvad som fuglevinger fik

DDS 675 Gud, vi er i gode hænder

DDS 260 Du satte dig selv i de nederstes sted

DDS 487 Nu fryde sig hver kristen mand

DDS 439 O, du Guds lam

DDS   69 Du fødtes på jord vers 5-6

100 salmer 806 Nu er det åndens lyse tid


________________________________________________


søndag den 16. juli kl. 10.30
6. s.e. Trinitatis
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 330 Du, som ud af intet skabte

DDS     7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

DDS 300 Kom, sandheds Ånd, og vidne giv

DDS 174 Jerusalem i dag din konge græder

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6 

100 salmer 809 Du lagde i det mindste frø


________________________________________________


søndag den 9. juli kl. 10.30
5. s.e. Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 754 Se, nu stiger solen af havets skød

DDS 356 Almagts Gud, velsignet vær!

DDS   52 Du, Herre Krist

DDS   14 Tænk, at livet koster livet!

DDS 439 O, du Guds lam

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 807 Den lange lyse sommerdag


________________________________________________


søndag den 2. juli kl. 10.30
4. s.e. Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 753 Gud, du, som lyset og dagen oplod

DDS 302 Gud Helligånd! o kom

DDS 612 Den store mester kommer

100 salmer 860 Vi finder fred i kirken
DDS 439 O, du Guds lam
DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

100 salmer 807 Den lange lyse sommerdag


________________________________________________


søndag den 25. juni kl. 10.30
3. s.e. Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS     3 Lovsynger Herren, min mund og mit indre
DDS 523 Min nåde er dig nok
DDS 292 Kærligheds og sandheds Ånd
DDS   36 Befal du dine veje
DDS 439
O, du Guds lam
100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue
100 salmer 806 Nu er det åndens lyse tid


________________________________________________


søndag den 18. juni kl. 10.30
2. s.e. Trinitatis
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små

100 salmer 844 Med favnen fuld af kærlighed

DDS 385 Op, alle folk på denne jord

DDS   68 Se, hvilket menneske

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 477 Som korn fra mange marker 

100 salmer 806 Nu er det åndens lyse tid 


________________________________________________


søndag den 11. juni kl. 10.30
1. s.e. Trinitatis
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 749 I østen stiger solen op

DDS 441 Alle min kilder skal være hos dig

DDS 787 Du, som har tændt millioner af stjerner

DDS 321 O kristelighed

DDS   69 Du fødtes på jord vers 4-5

DDS 725 Det dufter lysegrønt af græs 


________________________________________________


søndag den 4. juni kl. 10.30

Trinitatis søndag
v/Anders Michael Grønfeldt


Højskolesangbogen 71  Et hus at komme til

DDS   56 Jesus er navnet mageløst

DDS 370 Menneske, din egen magt

DDS 582 At tro er at komme

DDS   69 Du fødtes på jord vers 5-6 

DDS   11 Nu takker alle Gud


________________________________________________


søndag den 28. maj kl. 10.30
Pinsedag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

DDS 285 Hør himmelsus i tredie time

DDS 289 Nu bede vi den Helligånd

DDS 291 Nu bede vi den Helligånd

DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

DDS 287 Kraften fra det høje


________________________________________________


søndag den 21. maj kl. 10.30

6. søndag efter Påske
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 370 Menneske, din egen magt

DDS 288 Drag ind ad disse porte

DDS 281  nu nærmer sig vor pinsefest vers 1-5

DDS 294 Talsmand, som på jorderige

DDS 439 O du Guds Lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 salmer 805 Når æbletræets hvide grene 


________________________________________________


torsdag den 18. maj kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 722 Nu blomstertiden kommer

DDS 252 Til Himmels fór den ærens drot

100 salmer 832 Du forsvandt ind i skyen   

DDS 257 Vaj nu, Dannebrog, på voven

DDS 439 O du Guds Lam

DDS 260 Du satte dig selv i de nederstes sted

100 salmer 805 Når æbletræets hvide grene 


________________________________________________


Søndag den 14. maj kl. 10.30
5. søndag efter Påske
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 747 Lysets engel går med glans

DDS 299 Ånd over ånder, kom ned fra det høje

DDS 586 Stol du kun på dit Fadervor

DDS   36 Befal du dine

DDS 439 O du Guds Lam

DDS 462 Jesus, livets sol og glæde

100 salmer 805 Når æbletræets hvide grene 


________________________________________________


Søndag den 7. maj kl. 10.30
4. søndag efter Påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 408 Nu ringer alle klokker mod sky

DDS 305 Kom, Gud Helligånd, kom brat!

DDS 396 Min mund og mit hjerte

DDS 313 Kom, regn af det høje!

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 salmer 865 Se ud og se Guds under


________________________________________________


Fredag den 5. maj kl. 10.30
Store bededag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 724 Solen stråler over vang

DDS 447 Herren strækker ud sin arm

DDS 449 Vor Herre tar de små i favn

DDS 300 Kom, sandheds ånd!

DDS 588 Herre, gør mit liv til bøn

DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

DDS 725 Det dufter lysegrønt af græs


________________________________________________


Søndag den 30. april kl. 10.30
3. søndag efter Påske
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 227 Som den gyldne sol frembryder  

DDS 644 Aldrig er jeg uden våde 

DDS 678 Guds fred er glæden i dit sind  

DDS 547 Man siger, livet har bange kår

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue 

100 salmer 829 Opstandelsen er lige her 


________________________________________________


Søndag den 23. april kl. 10.30
2. søndag efter Påske
v/Camilla Synnøve Lauridsen


DDS 725 Det dufter lysegrønt af græs

DDS 168 Hyrden er en, og så hans hjord
DDS 218 Krist stod op af døde
DDS 663 Gud Herren er min hyrde god 

100 salmer 864 Må din vej gå dig i møde

100 salmer 865 Se ud og se Guds under


________________________________________________


Søndag den 16. april kl. 10.30
1. søndag efter Påske
v/Jenny Kinch og Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 478 Vi kommer til din kirke, Gud
DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner vers 1-4
DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner vers 5-9
DDS   70 Du kom til vor runde jord
DDS   13 Måne og sol
100 salmer 864 Må din vej gå dig i møde
DDS   29 Spænd over os dit himmelsejl


________________________________________________


Mandag den 10. april kl. 10.30
2. Påskedag
v/Dorte Volck Paulsen


100 salmer 828 Det er påske

DDS 218 Krist stod op af døde 

DDS 249 Hvad er det at møde den opstandne mester

DDS 234 Som forårssolen morgenrød

DDS 321 O kristelighed vers 6

DDS 240 Dig være ære, Herre over dødens magt


________________________________________________


Søndag den 9. april kl. 10.30
Påskedag
v/
Sarah Kragh Dedieu


DDS 236 Påskeblomst hvad vil du her

DDS 448 Fyldt af glæde

DDS 234 Som forårssolen morgenrød

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 

DDS 233 Jesus lever, graven brast

100 salmer 828 Det er påske 


________________________________________________


Fredag den 7. april kl. 10.30
Langfredag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


100 salmer 857 Som solskin over mark og hav                   

DDS 208 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte

DDS 187 Rettens spir det alt er brækket

DDS 193 O hoved, højt forhånet

DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner

100 salmer 831 Nu ligger vejen øde                                     


________________________________________________


Torsdag den 6. april kl. 17.00
Skærtorsdag
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 466 Vor Herres Jesu mindefest
DDS 458 Zion, pris din saliggører
DDS 456 Vor Herre Jesus i den nat
100 salmer 846 To tusind år blev skjult i mørket
100 salmer 849 Igen berørt
100 Salmer 827 Jeg kender dit ansigt på korset


________________________________________________


Søndag den 2. april kl. 10.30

Palmesøndag
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 747 Lysets engel

DDS 448 Fyldt af glæde vers 1-3

DDS 448 Fyldt af glæde vers 4-6

DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små

DDS   83 Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord

DDS 439 O du Guds Lam 

DDS 321 O kristelighed vers 6

DDS 217 Min Jesus, lad mit hjerte få


________________________________________________


Søndag den 26. marts kl. 10.30

Mariæ bebudelses dag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 721 Frydeligt med jubelkor

DDS 448 Fyldt af glæde

DDS   71 Nu kom der bud fra englekor

100 salmer 803 Maria snart er det forår

100 salmer 849 Igen berørt

100 salmer 868 Blinkende dråber


________________________________________________


Søndag den 19. marts kl. 10.30

Midfaste
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 330 Du, som ud af intet skabte

DDS   31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

DDS 298 Helligånden trindt på jord

100 salmer 846 To tusind år blev skjult i mørket 
DDS 476 Kornet, som dør i jorden

100 salmer 868 Blinkende dråber


________________________________________________


Søndag den 12. marts kl. 10.30

3. søndag i Fasten
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 749 I østen stiger solen op

DDS   13 Måne og sol

100 salmer 840 Velsign mit barn, du kære Gud
DDS 675
Gud, vi er i gode hænder
DDS 752 Morgenstund har guld i mund vers 4-5

DSS   42 I underværkers land jeg bor


________________________________________________


Søndag den 5. marts kl. 10.30

2. søndag i Fasten
v/Dorte Volck Poulsen


DDS 753 Gud, du, som lyset og dagen oplod

DDS 309 Bøj, o Helligånd, os alle
DDS   70 Du kom til vor runde jord

DDS 158 Kvindelil! din tro er stor

DDS 439  O du Guds Lam! 

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 salmer 868 Blinkende dråber     


________________________________________________


Søndag den 26. februar kl. 10.30
1. søndag i Fasten

v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 336 Vor Gud han er så fast en borg

DDS 636 Midt i alt det meningsløse

DDS 678 Guds fred er glæden i dit sind

DDS 634 Du ved det nok mit hjerte

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 457 Du som gik foran os

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner


________________________________________________


Søndag den 19. februar kl. 10.30

Fastelavn
v/
Jenny Kinch og Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 557 Her vil ties, her vil bies

DDS 441 Alle mine kilder skal være hos dig

DDS   70 Du kom til vor runde jord

DDS   69 Du fødtes på jord

DDS 752 Morgenstund har guld i mund vers 4

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________


Søndag den 12. februar kl. 10.30
Seksagesima

v/Anders Michael Grønfeldt


DDS     4 Giv mig, Gud, en salmetunge

DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære

DDS 320 Midt ibland os er Guds rige

DDS 152 O Herre Gud, din lære

DDS 476 Kornet, som dør i jorden

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________


Søndag den 5. februar kl. 19.00
Aftengudstjeneste 
Kyndelmisse

v/Dorte Volck Paulsen


100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk

DDS 775Der står et slot i vesterled

DDS 335 Flammerne er mange, lyset er ét

DDS 786 Nu går solen sin vej
Søndag den 5. februar kl. 10.30
Septuagesima
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 335 Flammerne er mange, lyset er ét

DDS 557 Her vil ties, her vil bies

DDS   69 Du fødtes på jord

DDS 439 O du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk 


________________________________________________


Søndag den 29. januar kl. 10.30
Sidste søndag efter Helligtrekonger
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   13 Måne og sol

DDS 298 Helligånden trindt på jord

DDS 162 Det var kun en drøm, at han tog os til side

DDS 161 Med strålekrans om tinde

DDS 439 O du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 Salmer 802 Når Vinterstorme hærger


________________________________________________


Søndag den 22. januar kl. 10.30
3. søndag efter Helligtrekonger

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   79 Stat op i gry, min Gud, stat op

DDS 366 Nogen må våge i verdens nat

DDS 370 Menneske, din egen magt

DDS   68 Se, hvilket menneske

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 Salmer 895 Han glemmer mig aldrig


________________________________________________


Søndag den 15. januar kl. 10.30

2. søndag efter helligtrekonger
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære

DDS 448 Fyldt af glæde vers 1-3

DDS 448 Fyldt af glæde vers 4-6

DDS   22 Gådefuld er du vor Gud

DDS 303 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod

DDS 439 O du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 Salmer 802 Når Vinterstorme hærger


________________________________________________


Søndag den 8. januar kl. 14.00

1. søndag efter Helligtrekonger
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 136 Dejlig er den himmel blå

DDS 411 Hyggelig, rolig, Gud, er din bolig

DDS 139 Hvor stor er dog den glæde

100 Salmer 895 Han glemmer mig aldrig 

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger 


________________________________________________


Søndag den 1. januar kl. 16.00

Nytårsdag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 712 Vær velkommen, Herrens år

DDS 717 I går var hveden moden

DDS   58 Jesus! Frelser og Befrier

100 Salmer 800 Det var så forunderligt klart i nat

DDS     2 Lover den Herre, den mægtige konge med ære


________________________________________________