Salmer til gudstjenesten

Salmer til Gudstjenesten

Hør melodien: Den danske salmebog online

Hør melodien: 100 Salmer

________________________________________________


Søndag den 26. marts kl. 10.30

Mariæ bebudelses dag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 721 Frydeligt med jubelkor

DDS 448 Fyldt af glæde

DDS   71 Nu kom der bud fra englekor

100 salmer 803 Maria snart er det forår

100 salmer 849 Igen berørt

100 salmer 868 Blinkende dråber


________________________________________________


Søndag den 19. marts kl. 10.30

Midfaste
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 330 Du, som ud af intet skabte

DDS   31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

DDS 298 Helligånden trindt på jord

100 salmer 846 To tusind år blev skjult i mørket 
DDS 476 Kornet, som dør i jorden

100 salmer 868 Blinkende dråber


________________________________________________


Søndag den 12. marts kl. 10.30

3. søndag i Fasten
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 749 I østen stiger solen op

DDS   13 Måne og sol

100 salmer 840 Velsign mit barn, du kære Gud
DDS 675
Gud, vi er i gode hænder
DDS 752 Morgenstund har guld i mund vers 4-5

DSS   42 I underværkers land jeg bor


________________________________________________


Søndag den 5. marts kl. 10.30

2. søndag i Fasten
v/Dorte Volck Poulsen


DDS 753 Gud, du, som lyset og dagen oplod

DDS 309 Bøj, o Helligånd, os alle
DDS   70 Du kom til vor runde jord

DDS 158 Kvindelil! din tro er stor

DDS 439  O du Guds Lam! 

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 salmer 868 Blinkende dråber     


________________________________________________


Søndag den 26. februar kl. 10.30
1. søndag i Fasten

v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 336 Vor Gud han er så fast en borg

DDS 636 Midt i alt det meningsløse

DDS 678 Guds fred er glæden i dit sind

DDS 634 Du ved det nok mit hjerte

DDS 439 O, du Guds lam

DDS 457 Du som gik foran os

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner


________________________________________________


Søndag den 19. februar kl. 10.30

Fastelavn
v/
Jenny Kinch og Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 557 Her vil ties, her vil bies

DDS 441 Alle mine kilder skal være hos dig

DDS   70 Du kom til vor runde jord

DDS   69 Du fødtes på jord

DDS 752 Morgenstund har guld i mund vers 4

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________


Søndag den 12. februar kl. 10.30
Seksagesima

v/Anders Michael Grønfeldt


DDS     4 Giv mig, Gud, en salmetunge

DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære

DDS 320 Midt ibland os er Guds rige

DDS 152 O Herre Gud, din lære

DDS 476 Kornet, som dør i jorden

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk


________________________________________________


Søndag den 5. februar kl. 19.00
Aftengudstjeneste 
Kyndelmisse

v/Dorte Volck Paulsen


100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk

DDS 775Der står et slot i vesterled

DDS 335 Flammerne er mange, lyset er ét

DDS 786 Nu går solen sin vej
Søndag den 5. februar kl. 10.30
Septuagesima
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 335 Flammerne er mange, lyset er ét

DDS 557 Her vil ties, her vil bies

DDS   69 Du fødtes på jord

DDS 439 O du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 Salmer 826 Guds nåde er en vintergæk 


________________________________________________


Søndag den 29. januar kl. 10.30
Sidste søndag efter Helligtrekonger
v/Dorte Volck Paulsen


DDS   13 Måne og sol

DDS 298 Helligånden trindt på jord

DDS 162 Det var kun en drøm, at han tog os til side

DDS 161 Med strålekrans om tinde

DDS 439 O du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 Salmer 802 Når Vinterstorme hærger


________________________________________________


Søndag den 22. januar kl. 10.30
3. søndag efter Helligtrekonger

v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS   79 Stat op i gry, min Gud, stat op

DDS 366 Nogen må våge i verdens nat

DDS 370 Menneske, din egen magt

DDS   68 Se, hvilket menneske

100 salmer 848 Du har åbnet din lysende bue

100 Salmer 895 Han glemmer mig aldrig


________________________________________________


Søndag den 15. januar kl. 10.30

2. søndag efter helligtrekonger
v/Dorte Volck Paulsen


DDS 392 Himlene, Herre, fortælle din ære

DDS 448 Fyldt af glæde vers 1-3
Dåb

DDS 448 Fyldt af glæde vers 4-6

DDS   22 Gådefuld er du vor Gud

DDS 303 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod

DDS 439 O du Guds lam

DDS 321 O kristelighed vers 6

100 Salmer 802 Når Vinterstorme hærger


________________________________________________


Søndag den 8. januar kl. 14.00

1. søndag efter Helligtrekonger
v/Lisbeth Frøkjær Smed


DDS 136 Dejlig er den himmel blå

DDS 411 Hyggelig, rolig, Gud, er din bolig

DDS 139 Hvor stor er dog den glæde

100 Salmer 895 Han glemmer mig aldrig 

100 Salmer 802 Når vinterstorme hærger 


________________________________________________


Søndag den 1. januar kl. 16.00

Nytårsdag
v/Sarah Kragh Dedieu


DDS 712 Vær velkommen, Herrens år

DDS 717 I går var hveden moden

DDS   58 Jesus! Frelser og Befrier

100 Salmer 800 Det var så forunderligt klart i nat

DDS     2 Lover den Herre, den mægtige konge med ære


________________________________________________