Krolf

Krolf 

Starter efter sommerferien torsdag den 15.august

Yderligere information fås hos:
Linda Hansen tlf. 91 15 14 92, 
Aase Lindskjold tlf. 21 30 05 76

eller
Birthe Enggaard Jensen tlf. 28 59 41 57

Vedtægter for Vestbyens Krolf


Der spilles torsdag fra kl. 16.00 – 18.00.
Der holdes en sæsonafslutning med et let traktement
i Johanneshuset.

Det koster kr. 100,- for en sæson, dog må der prøvespilles
3 gange uden beregning.

Har en spiller gæster, må disse være med og spille med
uden beregning.

Der skal være adgang til toiletterne i Johanneshuset i spilletiden.
Der skal også være mulighed for at værdigenstande kan opbevares i Johanneshuset.
I tilfælde af regnvejr en halv time før spilletiden - aflyses spillet den dag.

Der er tre spil-ansvarlige:
Linda Hansen, Aase Lindskjold og Birthe Enggaard Jensen som har en nøgle til udstyret og Johanneshuset.

Kasserer Birthe Enggaard Jensen har ansvaret for pengekassen.
Er de tre spil ansvarlige forhindret i at være tilstede, kan nøglen udlånes til en spiller som så påtager sig ansvaret
for at lukke og låse efter spillet.

Banen og udstyret kan ikke udlejes.

De to spilansvarlige må dog gerne tage gæster med til at spille uden for den normale spilletid imod de selv er tilstede under hele spillet.

Sct. Johannes Kirke - Boulevarden 7B, 7100 Vejle

@ Webmaster  @